Yargıtay İnternet Sitesi

Yargıtay, hukuk ve ceza mahkemelerinde verilen kararların temyiz merci olarak çalışan tüm Türkiye çapında tek yetkili mahkeme olarak başkent Ankara’da yer alan bir yüksek mahkemedir.

Temyize tabi yerel mahkeme kararları taraflardan bir tanesinin temyiz talebinde bulunması halinde Yargıtay’a gönderilir. Yargıtay temyiz yargılaması sonucunda yerel mahkemenin kararının ONANMASINA veya BOZULMASINA karar verir. Bu iki karar haricinde DÜŞÜRÜLMESİNE, DÜZELTEREK ONANMASINA şeklinde kararları da mevcuttur.

Kararın bozulması halinde dosya yerel mahkemeye iade edilir ve yerel mahkeme tarafları da dinlemek suretiyle bozma ilamına uyma kararı verir ve yeniden yargılama yapar veya bozma ilamına direnerek kararını değiştirmez ve dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu veya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda görüşülmesinin yolunu açar.

Yargıtay’ın internet sitesinde daha önce verilen emsal kararları sorgulamak mümkündür. Emsal karar sorgulama ekranında dosyaya ait esas, karar numaraları aracılığı ile sorgulama yapılabileceği gibi anahtar kelime girilmesi suretiyle emsal karar aramak da mümkündür.

Yargıtay’ın sitesinde yer alan bir diğer bölümde dosya sorgulama bölümüdür. Burada hakkınızda açılmış bir davanın Yargıtay’da olması halinde dosyanın ne aşamada olduğunu ve akıbetini öğrenmeniz mümkündür.

Yargıtayın İnternet Sitesi:

http://www.yargitay.gov.tr/?lang=tr

Emsal Dosya Sorgulama Adresi:

https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/yeniTasarim/index.jsp

Yargıtay Dosya Sorgulama Ekranı

http://vatandasilam.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/jsp/yargitay_jsp/yargitayDosyaSorguSecim.html

Yorum yapın