Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İnternet Sitesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay teşkilatı alında yer alan ve Yargıtay’a gelen dosyalarla ilgili olarak tebliğnamelerin hazırlanması, siyasi partilerle ilgili davaların açılması, siyasi partilere ilişkin bir takım görevlerin icraası gibi işleri yürüten yüksek yargı merciidir.

Yargıtay’ın internet sitesi üzerinden Yargıtay’da yer alan dosyaların tebliğnamelerinin sorgulanması, siyasi parti üyelik kaydının bulunup bulunmadığının sorgulanması işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İnternet Sitesi:

http://www.yargitaycb.gov.tr/

Tebliğname Sorgulama Ekranı:

http://vatandas.yargitaycb.gov.tr/proxyYargitay/jsp/yargitay_jsp/yargitayDosyaSorguTeblignameDaire.html

Siyasi Parti Üyelik Sorgulama Ekranı:

https://vatandassipar.yargitaycb.gov.tr/

Yorum yapın