Velayetin Değiştirilmesi Davası

Boşanmada çocuğun velayeti eşlerden birine verildikten sonra eşler sonrasında velayetin değiştirilmesi davası ile müşterek çocuğun velayeti hususundaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirler. Bunun için yapılması gereken Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi davası açmaktır. Ancak davanın kabul edilebilmesi için geçerli bir sebebin bulunması gerekir.

Boşanma davası ile müşterek çocukların velayetini alamamış olan kişi velayetin değiştirilmesi davası ile çocukların velayetinin kendisine verilmesini isteyebileceği gibi, boşanma davasında velayet kendisine verilmiş olan kişi velayetin değiştirilerek karşı tarafa verilmesini de isteyebilir. Ancak her iki durumda da dava açanın velayetin değiştirilmesi gerekçelerini ve boşanma davasından sonra nelerin değiştiğini dilekçesinde açıkça izah etmesi gerekir.

Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Nelerdir ?

Bu sebepler sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde velayetin değiştirilmesini talep etmek mümkündür ?

  • Velayet kendisine bırakılan tarafın ekonomik durumunda çocukların bakım ve gözetimini önemli ölçüde etkileyebilecek oranda kötüleşme meydana gelmiş olması
  • Velayeti kendisine bırakılan tarafın başka bir kişiye evlenmesi ve bu durumun çocuğun sosyal ve psikolojik yapısının olumsuz etkileyeceği kanaatinin oluşması
  • Velayeti kendisine bırakılan tarafın şehir değiştirmesi sonucu çocuğun okul ve arkadaş ortamının değişecek olması sebebiyle eğitim hayatının, sosyal ve psikolojik durumunu olumsuz etkilenebileceğinin düşünülmesi
  • Velayeti kendisine bırakılan tarafın içki, kumar, haysiyetsiz yaşam sürme gibi kötü alışkanlıklar içerisine girdiğinin anlaşılması
  • Velayeti kendisine bırakılanın çocuğa hakaret, darp gibi kötü muamelede bulunmaya başladığının anlaşılmış olması

ve buna benzer sebeplerin bulunması halinde bu iddianızı ispatlayacak tanıkları dava dilekçenizde belirtmek suretiyle Aile Mahkemesi Hakiminden velayetin değiştirilmesini talep etmeniz mümkündür. Ancak yukarıda beyan ettiğimiz gibi velayeti kendisine bırakılan tarafta ekonomik durumunun bozulması, evlenmesi, şehir değiştirmek zorunda kalması gibi durumlarda velayeti karşı tarafa vermek istemesine rağmen karşı tarafın bu durumu kabul etmemesi halinde velayetin değiştirilmesi davası ile Mahkemeden velayetin karşı tarafa verilmesini talep edebilir.

Velayetin değiştirilmesi davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olduğu gibi Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Velayetin değiştirilmesi davasında yetkili mahkeme ise kanunda açıkça belirtilmemekle birlikte dava çekişmesiz işlerden sayıldığından Yargıtay çekişmesiz davalardaki genel kuralı kabul etmiş ve velayetin değiştirilmesinde talepte bulunanın veya diğer ilgililerin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olacağına karar vermiştir. (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, Esas: 2014/25983, Karar: 2014/26169, Karar Tarihi: 22.12.2014)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir