Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Hem soruşturma hem de kovuşturma safhasında ceza yargılamasının sıhhatli bir şekilde ilerleyebilmesi ve yine aynı doğrultuda sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılabilmesi kaygısıyla suça konu fiili gerçekleştirdiği iddiası ile yargılanan şüpheli veya sanık hakkında yetkili yargı mercilerince geçici olarak alınan önlemlere koruma tedbiri denilmektedir.

04/12/2014 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) 90’ıncı ve 144′ üncü maddeler arasında düzenlenen koruma tedbirlerinin bir kısmı Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri kısıtlamakta bir kısmı ise tamamen ortadan kaldırmaktadır. Gecikmesinde sakınca bulunmak, görünüşte haklılık içermek ve orantılılık ilkesi göz önünde bulundurulmak suretiyle karar altına alınan işbu koruma tedbirleri sırasıyla yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirme ve teknik araçlarla izlemedir

Makalenin Tam Metni İçin Mesaj Atabilirsiniz.

Yorum yapın