Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik

Tüketici sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik tam metnine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19798&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C3%BCketici%20s%C3%B6zle%C5%9Fmelerindeki%20haks%C4%B1z%20%C5%9Fartlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir