Tüketici Hakem Heyeti Başvuru

Tüketicilerin günlük hayatta gerçekleştirdikleri alım satım işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi için bu uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak Tüketici Hakem Heyetleri kurulmuştur. İllerde ticaret il başkanlıkları bünyesinde, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde kurulan tüketici hakem heyetlerinde kanunda belirlenen ve her yıl güncellenen miktarların altında kalan uyuşmazlıklar bakımından tüketici hakem heyeti başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Yolu

Tüketici hakem heyetleri sadece tüketici olarak gerçekleştirdiğiniz işlemlerle ilgili başvuru yapabilirsiniz. Örneğin kişisel ihtiyaçlarla satın aldığınız bir buzdolabı, veya yaz tatili için satın aldığınız tatil programı için başvuru yapılabilir. Eğer gerçekleştirdiğiniz işlem mesleki veya ticari amaçlar taşıyorsa artık burada tüketici faaliyetinden bahsedilemez ve kanun kapsamı dışına çıkıldığından tüketici hakem heyetine başvuru mümkün değildir. Esasında tüketici mahkemelerinin görevli olduğu konularda tüketici hakem heyetleri de görevli kılınmıştır. Sadece parasal olarak belli bir miktar altında kalan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine gidilmektedir.

Diyelim ki satın aldığınız ürün arızalı çıktı, satıcı ile yaptığınız görüşmeler neticesinde talebinize uygun bir yanıt alamadınız ve anlaşmazlık çıktı. Bu durumda satıcı ile aranızdaki uyuşmazlığın giderilmesi için il tüketici hakem heyetine veya ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak ayıplı ürünün iadesini, değiştirilmesini, onarılmasını, fiyatta indirim yapılmasını sağlamanız mümkün hale gelmektedir.

11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre artık tüketici hakem heyetine başvuru internet üzerinden e-devlet kapısı aracılığı ile de gerçekleştirilebilmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Şartları Nelerdir ?

Öncelikle belirli bir miktar altında kalan tüketici işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyeti başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu bilelim. Bu miktar her yıl güncellenmekle birlikte 2017 yılı için İl Tüketici Hakem Heyetlerinde 3.610,00 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde 2.400,00 TL’dir. Bu miktarlar altında bulunan uyuşmazlıklarda doğrudan Tüketici Mahkemeleri’ne dava açsanız da hakem heyetine başvuru yapılmadığından davanız dava şartı yokluğundan reddedilecektir.

Bunun haricinde yukarıda da değindiğimiz gibi uyuşmazlık konusunun gerçekten bir tüketici işleminden kaynaklanmış olması gerekir, mesleki veya ticari amaçlarla gerçekleştirilen işlemlerde tüketici mahkemeleri veya tüketici hakem heyetleri görevli değildir. Bu durumda uyuşmazlık türüne göre asliye hukuk mahkemesi veya diğer hukuk mahkemelerinde dava açmanız gerekecektir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İkamet ettiğiniz yerdeki veya ürünü satın aldığınız yerdeki tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Bunun için gerçekleştirdiğiniz işlemle ilgili bir tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi yazmanız gerekiyor. Bu dilekçede başvurucu olarak kendi ad-soyad, tc kimlik numara ve adres bilgilerinizi ve bildiğiniz kadarıyla satıcının isim ve adres bilgilerini verdikten sonra gerçekleştirdiğiniz tüketici işlemini, yaşadığınız sorunu, satıcıya yaptığınız başvuru sonucu aldığınız yanıtı ve diğer detayları dilekçenize yazıp son olarak da talebinizin ne olduğunu belirtebilirsiniz. Tüketici hakem heyetine yapacağınız başvurulardan dolayı sizden herhangi bir harç veya masraf adı altında ücret alınmamaktadır. Ancak başvurunuzun reddi halinde dahi sizden herhangi bir masraf alınmayacaktır.

Bu arada tüketici hakeme heyetine başvuru dilekçesi örneği istiyorsanız Beylikdüzü kaymakamlığındaki şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz

Tüketici hakem heyetinin uyuşmazlıkla ilgili verdiği karara karşı taraflar 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine itirazda bulunabilirler. Tüketici mahkemesi yargılamayı duruma göre dosya üzerinden veya duruşma açmak suretiyle gerçekleştirir. Sonuçta hakem heyetinin kararını haklı bulursa itirazı reddeder, haksız bulursa itirazı kabul ederek ya kararı düzeltir ya da kendisi yeni bir hüküm tesis eder. Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına itiraz üzerine tüketici mahkemelerinin verdiği kararlar kesindir. Bu kararlar aleyhine istinaf ya da temyiz yargı yoluna başvurulamaz.

Tüketici hakem heyetinin tüketici lehine verdiği karara itiraz üzerine tüketici mahkemesinin itirazı kabul edip kararı kaldırması halinde tüketici aleyhine “nispi” tarife üzerinden avukatlık ücretine hükmedilecektir. Aslında kanun sadece bu durumu ifade etmiş olsa da ben tersi durum da geçerlidir. Yani tüketici aleyhine verilen bir tüketici hakem heyeti kararına karşı itiraz halinde kararın kaldırılması halinde tüketici lehine avukatlık ücreti takdir olunacaktır.

Peki neden kanun böyle bir iki ayrım yoluna gitmiştir. Burada tüketicileri koruma amacı söz konusudur. Normalde avukatlık asgari ücret tarifelerinde nispi vekalet ücreti oranları mevcuttur yani uyuşmazlığı miktarı üzerinden belli bir oranda avukatlık ücretine karar verilir. Bir de tarifede maktu miktarlar bulunur; yani nispi oran bu maktu miktarın altında kalırsa daha yüksek olan maktu miktar esas alınır. İşte kanun koyucu burada tüketiciler üzerinde kalan avukatlık ücretinin nispi miktarda kalmasını daha yüksek olan maktu miktara hükmedilmemesini amaçlamıştı. Çok teknik bir konu olduğundan uygulamacılara fikir vermesi açısından bu kadar bahsetmiş olalım.

Tüketici Hakem Heyeti İletişim Bilgileri

Tüketici hakem heyeti telefon numarası ve adresi gibi iletişim bilgilerine bulunduğunuz ilçe kaymakamlığı veya ilde ticaret il müdürlüğünden öğrenmeniz mümkündür. Zaten büyük oranda il tüketici hakem heyetleri sanayi ve ticaret müdürlükleri bünyesinde ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde kurulduğundan, başvuru ve faaliyet merkezleri de aynı çatı altında olmaktadır. Yine belediye başkanlıkları da bağlı olduğunuz tüketici hakem heyeti ile ilgili iletişim ve telefon bilgilerini size verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir