Kategori «Tüketici Avukatı»

Haksız Şart Nedir,Banka Kredisi Masrafı Nasıl Geri Alınabilir?

şebeke hisse bedeli

Günümüzde bankalar ve büyük ticari şirketler müşTerileri ile aralarında matbu yani önceden hazılanmış sözleşmeler kullanmaktadır. Ve bu sözleşmeler genellikle bankayı veya şirketi koruyucu ve tüketici aleyhine olan koşulları içermektedir. Tüketici zayıf durumda olduğu için tüketiciyi koruma kanunu bu konuda bir düzenleme getirmiş ve haksız şart içeren sözleşmelerde ki bu hükümlerin tüketiciye uygulanamayacağına yer vermiştir.Konuyu banka …

Bozuk Mal Nasıl İade Edilir ?

Günümüzde bir çok alışveriş yöntemi ile ürün almakta ve bunların ayıplı çıkması durumunda satıcıların haklarınızı kullanmanızı kabul etmemesi ile karşı karşıya kalmaktayız. Tüketiciler malın ayıplı çıkması halinde seçimlik haklarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte mesafeli satışlarda yani televizyondaki tanıtımına bakarak telefonla arayarak aldığınız bir ürünü veya internetten aldığınız bir ürünü veya kapıdan satışla aldığınız bir ürünü herhangi …

Ürünün sorunlu olması halinde kimlere başvurulabilir?

Aldığımız ürünlerin bozuk çıkması halinde karşımızda muhatap bulamama gibi bir sorunla karşılaşa bilmekteyiz. Yetkili servis satıcıya satıcı ithalatçıya derken arada müşteri mağdur olmaktadır. Bu durumlarda yapmamız gereken şey: Öncelikle ürünü satın aldığımız satıcıya başvurmalıyız. Ürünün ayıplı olmasından dolayı bizim doğrudan muhatabımız satıcıdır. Ancak garanti kapsamında olan ürünlerde örneğin teknoloji veya beyaz eşya gibi ürünlerde garanti …

Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Mal Ve Tüketicinin Hakları

Ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi esnasında varlığı tüketici tarafından bilinmeyen ancak tüketicinin maldan beklediği faydayı azaltan veya ortadan kaldıran bir takım kusurlardır. Özellikle aşağıdaki durumlarda kanun malın ayıplı olduğunu kabul etmektedir. Malın taraflarca kararlaştırılan örnek veya modele uygun olmaması Objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya …