Trafo Baz İstasyonu vb. Sağlayıcılarla İlgili Başvurulabilecek Yollar

baz istasyonuBir çok ev sahibinin şikayetçi olduğu hususlardan biri çevresinde trafo veya buna benzer bir sağlayıcının bulunması nedeniyle radyasyon , ses vb. rahatsız edici ve sağlığı etkileyici cihazların bulunmasıdır. Bu cihazların kaldırılması ise genellikle yargı aşamasına taşınmaktadır. Çünkü sağlayıcı şirket veya devlet bunu kamu yararı için uygulamak zorunda ve birilerinin katlanması gerekmektedir.

Ancak bu meselenin çözümünde izlenebilecek yöntemi anlamamız gerekir. Çünkü Yargıtay ses veya rahatsız edici bir husus bulunması halinde kaldırılmasından ziyade izolasyonla giderilmesi ancak sağlığı etkileyen ölüm tehlikesi ihtiva eden hususlarda ise kaldırılmasına karar vermektedir. Dolayısıyla bilirkişi raporları bu tür davalarda önem arz etmektedir.

Öncelikle apartmanda bulunan bir trafodan bahsediyorsak burada kat mülkiyeti kanunu gereği kat maliklerinin birbirini rahatsız etmeme yükümlülükleri olduğu için giderilmeyen ses vb. rahatsızlıklar için sulh hukuk mahkemesinde dava açılabilir ancak öncelikle idari yolların denenerek sağlayıcıya başvurulması ve talebin belirtilmesi dava açılmadan çözülmesini sağlayabilecektir.

Sağlığı tehdit eden sağlayıcılar açısından ise asliye hukuk mahkemesinde açılacak dava ile sağlayıcının kaldırılmasına ve maddi manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz . Burada ise borçlar kanunu haksız fiil hükümlerine ve ilgili yönetmeliklerdeki koşullar açısından asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir. Bu konuyla ilgili telekomünikasyon kurumuna başvurabilir ve ilgili ölçümleri yaptırabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir