Trafik Cezası İtiraz

Bu yazıda sizlerle Trafik Cezası İtiraz nasıl gerçekleştirilir sorusunun cevabını vermek ve Trafik Cezası İtiraz dilekçesi örneği paylaşmak istiyoruz. Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine muhalefetten dolayı kolluk güçleri olan emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatı tarafından verilen idari para cezaları ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarına karşı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre itiraz etmek mümkündür.

Eğer uygulanan trafik cezasının hatalı olduğunu düşünüyorsanız cezanın yazıldığı yer Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etmeniz mümkün. Bunun için idari para cezasının tarafınıza tebliğinden itibaren 15 günlük süreniz var. Bildiğiniz üzere trafik cezasının itiraz süresi içerisinde ödenmesi halinde ceza miktarı üzerinden belli bir miktarda indirimde bulunuyor.

İtirazın olumsuz sonuçlanma ihtimaline binaen itiraz süresi içerisinde bu parayı ödedikten sonra da Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi vermeniz mümkündür. Trafik cezasını ödemiş olmanız itiraz etmenize engel teşkil etmez. İtiraz dilekçenizde her her ihtimale karşı cezayı ödediğinizi, trafik cezasının iptali ile birlikte ödemiş olduğunuz paranın tarafınıza iadesine karar verilmesini talep edebilirsiniz.

Sulh Ceza Hakimliği’ne hitaben yazacağınız itiraz dilekçesinde karşı taraf olarak idari para cezasını uygulayan makamı belirttikten sonra eğer elinizde mevcutsa uygulanan idari para cezası tutanağının tarih ve seri numarasını da dilekçenizde belirtmeyi unutmayın. Ayrıca trafik cezasının neden hatalı olduğu delilleriniz ve hatta mevcutsa tanıklarınızla birlikte dilekçenizde açıklayabilirsiniz.

Radar, hız sınırı, yolcu taşıma, emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma, hatalı park ve araç çekme cezası gibi fiillerden dolayı uygulanan emniyet teşkilatı veya jandarma genel kolluğu tarafından yazılan tüm idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi şeklindeki trafik cezalarına itiraz usulü yukarıda beyan edildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. İdari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi dışındaki yaptırımlara karşı ancak idare mahkemesinde iptal davası açmanız mümkündür.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki şablona uyarak basit bir şekilde itiraz dilekçenizi oluşturabilirsiniz.

………………. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

İTİRAZ EDEN: Ad Soyad T.C Kimlik No ve Adres

İTİRAZ EDİLEN: Trafik cezasını düzenleyen kurum

İTİRAZIN KONUSU: Hakkımda uygulanan ……….. trafik amirliğinin ……… tarih ………… seri no.lu trafik para cezasının iptali talebidir.

TEBELLÜĞ TARİHİ: (idari para cezası tutanağını tebliğ aldığınız tarihi yazın)

AÇIKLAMALAR:

DELİLLER:

SONUÇ VE TALEP: Hakkımda uygulanan ……….. trafik amirliğinin ……… tarih ………… seri no.lu trafik para cezasının iptalineü tüm yargılama masraflarının karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İtiraz Eden Ad/Soyad
İMZA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir