Tapu İşlemlerinde Vekalet Vermek

Tapu işlemleri için vekalet verirken dikkatli olmak gerekir. Yüzde yüz emin olunamayan kişilere tapuda işlem yapması için vekalet vermek sakıncalıdır. Ancak yine de aşırı hastalık vb. sebeplerle bu tür bir vekalet çıkartılmak durumunda kalınabilir.

Öncelikle bu vekalet bir avukata verilmesi her zaman için daha güvenlidir çünkü avukatların vekaletnamelerinde avukatlar üzerine yüklenilmiş bir çok sorumluluklar vardır.

Eğer bir avukatı vekil kılmak mümkün olmadıysa ve ağır hastalık vb. sebeplerden ötürü tapuya gitmeniz de mümkün değilse vekaletnamenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bir iki husus vardır.

Tapu işlemleri için verilecek vekaletnamede mutlaka yapılacak işlem, hangi tapu için bu işlemin yapılacağı, arsanın ve emlakın ada parsel şeklinde tarifi ve adresi, işlemi yapacak kişinin ad ve soyadı, vekaletnamenin hangi tarihe kadar geçerli olacağı gibi hususlar açık ve net şekilde belirtilmedir.

Yorum yapın