Taksitle Satış Sözleşmesi Nasıl Yapılır Ve Hangi Şartlar Yer Alabilir ?

Günümüzde bir çok ürün kampanyalarla veya tüketicinin talebiyle taksitle alınabilmektedir. Taksitle satış sözleşmesinin tüketicinin korunması hakkında kanunda belirtildiği haliyle kesinlikle yazılı olarak yapılması zorunludur .

Geçerli bir taksitli satış sözleşmesinden bahsede bilmemiz için şu şartların bulunması gerekmektedir:
1- Tüketicinin ,satıcının veya sağlayıcının isim ünvan açık adresleri ve varsa iletişim bilgileri
2- Malın veya hizmetin vergiller dahil peşin satış fiyatı
3- Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek olan toplam satış tutarı 4- Peşinat tutarı
5- Ödeme planı
6- Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları

Asgari olarak bu şartları taşıyacak sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmeli ve bir kopyası tüketiciye verilmelidir. Taksitler eğer sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak düzenlenecekse bono yani, her taksit için ayrı olarak düzenlenmeli ve nama yazılı olması gerekmektedir aksi halde kıymetli evrak geçersiz sayılacaktır.

Borç bitmeden önce her zaman tüketici borcun tamamını bir kerede ödeme hakkına sahiptir. Ve peşin ödeme halinde faiz uygulanmışsa satıcı faizden indirim yapmalıdır. Bu kural peşin fiyatına taksitli satışlar hariç olarak uygulanacaktır.

Satıcı taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde diğer taksitlerin muaccel olacağına ilişkin sözleşmeye ir madde koyması mümkündür. Muacceliyet şartının gerçekleşebilmesi için satıcının tüm borçlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Yorum yapın