Taksir Ne Demek ?

Bu yazıda sizlere herkesin anlayabileceği bir şekilde taksir ne demek sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Taksir, Türk Ceza Hukukunun bir terimi olup ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinde de düzenlenmiş bulunan ve kast ile birlikte suçun manevi unsurunu oluşturan kavramdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 22/2’de taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir şeklinde tanımlanmıştır.

Kast halinde fail suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirirken taksir halinde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı sebebiyle gerçekleştirdiği fiilin neticesini öngörememekte, dolayısıyla istemeyerek bir suçun meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. Gelelim taksir ne demek, bilinçli taksir ne demek sorularının cevabına: Taksir kendi içerisinde basit taksir, bilinçli taksir olmak üzere ikiye ayrılır. Basit taksir halinde kişi gerçekleştireceği neticeyi öngöremez ve istemeden neticeye sebep olur; bilinçli taksirde ise öngörebildiği bir neticeyi istemeden gerçekleştirir. Bilinçli taksir halinde biraz da failin kendi yeteneklerine güvenmesi neticesinde istemediği bir neticeyi gerçekleştirmesi söz konusudur. Kanun bilinçli taksir halinde basit taksir için öngörülen cezanın üçte birinden yarısına kadar arttırılacağını öngörmektedir.

Taksir Çeşitleri

Basit taksir: Fail neticeyi öngöremiyor ve istemiyor. (Örneğin balkondan düşürdüğü saksının yoldan geçen bir kişinin kafasına düşerek ölümüne sebep olması)
Bilinçli taksir: Fail neticeyi öngörebiliyor ama istemiyor. (Örneğin hızlı giden ve virajı alabileceğini düşünen şoförün kaza yaparak yolculardan bir veya bir kaçının ölümüne sebep olması.)

Türk Ceza Kanunu madde 22/6’da özel bir cezasızlık hali düzenlenmiştir. Buna göre eğer taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezasının hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez, bilinçli taksir söz konusu ise ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. Örnek vermek gerekirse bir annenin bebeğini emzirirken uyuması ve bebeğinin üzerine düşerek ölümüne sebebiyet vermesi halinde bu fıkra hükmü uygulanacak ve anneye ceza verilmeyecektir.

Taksirli Suç Nedir ?

Kural olarak bir fiilin cezalandırılabilmesi için kasten işlenmiş olması gerekir yani Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer kanunlarda yer alan suçların işlenebilmesi için kast unsurunun varlığı aranır. Eğer bir suç taksirle işlenebiliyor ise bunun kanun metninde açıkça belirtilmiş olması gerekir çünkü taksir sorumluluğu bir istisnai sorumluluktur.

Örneğin Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen taksirle öldürme, taksirle yaralama suçları taksir ile işlenebilen suçlara örnektir. Kasten öldürme ve kasten yaralama aksine bu suçlarda kişinin taksir derecesindeki kusurunun varlığı yeterlidir ancak öngörülen ceza suçun kasıtlı haline göre daha azdır. Mala zarar verme suçunu da taksirle işlenemeyen suça örnek verebiliriz. Mala zarar verme suçunun meydana gelmesi için failin kastının olması şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir