Tahliye Taahhüdünün Şartları

Kiracı ve ev sahibi arasında genellikle sözleşme kurulurken tahliye taahhüdü verilmektedir. Ancak tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için bir takım şartlar gereklidir. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde tahliye taahhüdü geçersiz olur ve istenilen sonucu doğuramaz.
Tahliye taahhüdünün geçerli olması için:

Öncelikle kiralanan konutun kiracıya teslim edilmesinden sonra böyle bir taahhüt verilebilir. Kira sözleşmesiyle aynı anda yapılan tahliye taahhüdü geçersizdir. Kiracının fiilen evde oturmaya başlaması gerekir.

İkinci olarak tahliye taahhüdü yazılı olmak zorundadır. Şahitle tahliye taahhüdü ispatlanamayacağı gibi buna dayanılarak kiracının tahliyesi mümkün değildir. Tahliye taahhüdünün noterden yapılması zorunlu değildir ancak noterde yapılması halinde resmi belge niteliği kazanacağından ispat açısından aksinin ispatı zorlaşacaktır. Tahliye taahhüdü adi yazılı olarak yani taraflar kendi aralarında yapılabilir. Yalnız kanunda öngörülen şartları taşıması şarttır.

Ayrıca tahliye taahhüdü kiracının hür iradesine dayanmalıdır genel hükümlere aykırı olarak imzalanan tahliye taahhüdünün iptali mümkündür.

Tahliye taahhüdüne dayanarak açılacak dava taahhütte belirtilen sona erme tarihinden itibaren bir aydır. Aksi halde taahhüt sahibi bu tahliye taahhüdüne dayanarak kiracıyı çıkaramaz.

Konuyla ilgili diğer bir yazı olan Tahliye taahhütnamesi Örneği okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum yapın