Etiket «uyuşturucu ticareti»

İran Devlet Eliyle Uyuşturucu Dağıtacak !

İran Meclis Hukuk Komisyonu’ndan geçen yasa tasarısında göre İran devlet eliyle uyuşturucu bağımlılarına uyuşturucu dağıtmaya başlıyor. İran medyasının komisyon sözcüsü Hasan Nevruzi’ye dayandırdığı habere göre tasarı komisyonda kabul edildi. İran kaynakları tasarıyla uyuşturucu bağımlılarının kaçakçılarla bağını kesmek ve uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçmenin hedeflendiğini belirtiyor. Nevruzi uyuşturucu dağıtımının devletin kontrolünde gerçekleştirileceğini ve bu şekilde bağımlıların kaçakçılarla …

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Yargıtay Kararı

YARGITAY 20. Ceza Dairesi 2016/1221 E. , 2016/2315 K. 21.04.2016 “İçtihat Metni” İtirazla İlgili Mahkeme Kararı : Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi. A) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER: Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık… hakkında yapılan yargılama sonucu 22.04.2015 tarihinde… Ağır Ceza Mahkemesince 2015/49 esas ve 2015/81 …

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma

YARGITAY 20. Ceza Dairesi 2015/6720 E. , 2016/2343 K. 21.04.2016 “İçtihat Metni” Mahkeme : Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma Hüküm : Mahkûmiyet Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu …

Kenevir Ekme Yargıtay Kararı

YARGITAY 20. Ceza Dairesi 2015/7591 E. , 2016/2335 K. 21.04.2016 Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Kenevir ekme suçundan kurulan hükmün incelenmesi: TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi ve tanık numune hakkında mahkemece her zaman karar verilmesi mümkün görülmüş, tekerrüre esas mahkûmiyeti bulunan …