Etiket «resmi belgede sahtecilik»

Sahte Kimlik Belgesi Düzenletme

21. Ceza Dairesi         2015/6412 E.  ,  2016/3003 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet 1-Sanığın, mağdur …’ın kimlik bilgilerini içeren, ancak kendi fotoğrafını yapıştırdığı “nüfus cüzdanı talep belgesini” 05.12.2007 tarihinde muhtara onaylatıp, bununla Nüfus Müdürlüğünden üzerinde kendi fotoğrafı bulunan … adına düzenlenmiş, içerik itibariyle …

Resmi Belgede Sahtecilik Aldatma Kabiliyeti

21. Ceza Dairesi         2015/4439 E.  ,  2016/3033 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet 1- Sanığın, Spor A.Ş. Genel Müdürlüğü Okul Spor Salonları Genel Koordinatörlüğüne bağlı salonlar için gerekli olan birden çok sayıda üye-sporcu bilgi formlarındaki doktor tarafından doldurulması gereken sağlık raporuna ilişkin kısımları sahte olarak oluşturduğu …

Sahte Diploma İle Resmi Belgede Sahtecilik

21. Ceza Dairesi         2016/6571 E.  ,  2016/3031 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olduğu gözönüne alınıp, öncelikle adli emanetin …. sırasında kayıtlı sahte olduğu kabul edilen lise diploması aslı ve gerçek lise diploması örneği getirtilerek diplomada …

Resmi Belgede Sahtecilik İğfal Kabiliyeti

21. Ceza Dairesi         2015/7689 E.  ,  2016/3059 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet 1- Suç tarihinde sıhhiye uzman çavuş olarak görev yapan sanık …’nın 26.11.2007 ve 04.12.2007 tarihlerinde, revirde görev yapan doktorların kaşelerini ve imzalarını kullanarak tabip vizite defterini ve istirahat raporlarını sahte olarak düzenlendiğinin, diğer …