Etiket «marka tescili»

Marka tescili firmanızı diğer firmaların ürün veya hizmetlerinden ayırmak için kullandığınız isim ve logonun Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıt altına alınması tescil edilmesi anlamına gelmektedir. Markanızı tescil etmeniz halinde sınai mülkiyet kanunu kapsamında ürünlerinizin ve hizmetlerinizin taklitlerine karşı yasal koruma sağlamış olursunuz.

Marka tescili için marka araştırması yaptıktan sonra tescil edeceğiniz isim ve logonun daha önceden tescil edilmediğini tespit etmeniz akabinde Türk Patent ve Marka kurumuna marka tescil başvurusunda bulunabilirsiniz. Marka tescili yaparken sunduğunuz ürün ve hizmetlerin önceden belirlenmiş sınıflardan hangisine girdiğini tespit etmeniz ve bu sınıflarda marka tescilinizi gerçekleştirmeniz gerekir. Doğru sınıfları belirlemek korumanın kapsamını tam olarak netleştirmek bakımından mühimdir.

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır ?

marka tescil belgesi

Marka, ürün ve hizmetlerinizi benzer firmaların ürün ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan kelime, işaret ve sembollerdir. Marka pazarlamanın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Ayrıca reklam faaliyetinin de markasız gerçekleştirilmesi düşünülemez. Zira ürün ve hizmetinizi kullanan kişinin aynı ürün ve hizmeti yeniden satın alabilmesini sağlayan şey o ürünü müşteriye tanıtacak olan markadır. Bu nedenle marka tescil belgesi almak …

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tam Metni

sınai mülkiyet kanunu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  22/12/2016 tarihinde kabul edilerek 10/01/2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu sınai mülkiyet hukukunun ürünleri olan marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakkında yasal düzenlemeleri içermektedir. Daha öncesinde Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi …

Marka Tescil Sorgulama

marka tescil sorgulama

Marka tescil sorgulama işlemi marka başvuru için gerçekleştirilmesi gereken ilk aşamadır. İşletmenizin ürün veya hizmetini temsil edecek markanızın tescilinden önce marka tescil sorgulama işlemi ile markanız için düşündüğünüz isim veya logonun daha önceden başka biri tarafından tescil edilip edilmediğini kontrol etmelisiniz. Marka Tescil Sorgulama Marka sorgulama Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesinde bulunan marka …

Marka Tescil

marka tescil sorgulama

Marka tescil ile korunan markanız şirketinizin ürün ve hizmetlerini temsil eden, sunduğunuz ürün ve hizmetin kalitesini garanti eden, reklam çalışmalarınızda ön planda olan ve şirketinizi işaret eden, ürün ve hizmetlerinizi benzer ürün ve hizmetlerden ayıran isim, sembol ve işaretlerdir. Marka Tescil Marka tescil işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirebilmektedir. Ürün veya hizmet arzının …

Marka Tescil Nasıl Yapılır

Marka işletmeniz veya şahsınız tarafından arz edilen ürün veya hizmetlerin benzer ürün veya hizmetlerden ayrılabilmesini sağlayan isim ve/veya işaretlerden oluşmaktadır. Rekabetin son derece yüksek olduğu ve görsel, işitsel medya haricinde internet teknolojilerinin de son derece gelişmiş olduğunu günümüz pazarlama çağında marka büyük bir öneme sahip hale gelmiştir. Sizin de satışa arz ettiğiniz ürün veya hizmetiniz …