Etiket «kira sözleşmesi»

Kira Alacağının Zamanaşımı Süresi

Kira bedelinin talep edilmesinin süresi genellikle taraflar arasında çekişmeye neden olmaktadır. Kira alacağı bilindiği üzere dönemsel edim kategorisinde olan bir alacak çeşididir. Bu tür alacakların ise tabi olduğu zaman aşımı borçlar kanunumuzda 5 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla kira alacağını talep edecek kişi eğer zaman aşımını kesen bir sebep yoksa yalnızca talep tarihinden itibaren 5 yıl …