Etiket «kira sözleşmesi»

Kira Sözleşmesinin Geçerliliği

Kira sözleşmesinin Borçlar Kanunu’muzda her hangi bir şekil şartına tabi olmaksızın düzenlenebileceği öngörülmüştür. 18 yaşını geçmiş ve her hangi bir hukuki kısıtlaması bulunmayan kişiler arasında kira sözleşmesi yapılması  mümkündür. 18 yaşından küçüklerin yaptığı sözleşmeler için ise veli  veya  vasisi  olan  kişilerin  sonradan  onay  vermesi gerekir  aksi  halde  18  yaşından küçük  için  o kira  sözleşmesi bağlayıcı değildir. Borçlar …

Kiracı Aleyhine Yapılan Geçersiz Sözleşme Maddeleri

Bilindiği üzere kira sözleşmeleri bazen kiracı aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde düzenlenmekte ve bundan ötürü kiracıların mağduriyeti gündeme gelmektedir. Burada güçlü durumda bulunan mal sahibi haksız kazanç elde etmekte veya kendisinin ödemesi gereken  bir masrafı kiracı üzerine bırakmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için 6098 sayılı yeni borçlar kanunumuz kiracıları koruyan düzenlemelere yer vermiştir. İlk akla gelen düzenleme …

Kira Sözleşmesinin Uzaması

devremülk nedir

Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık olarak yapılmakta ve bu bir yıllık sürenin bitiminden sonra yenilenmemektedir. Yenilenmeyen kontrat yüzünden evden her an çıkarılabileceğini düşünen kiracılar olmaktadır. Halbuki durum sanıldığı gibi değildir. Şöyle ki: Belirli süreli olarak yapılan kira sözleşmeleri bitim tarihinden en az 15 önce kiracı konuttan çıkacağını bildirerek sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu şekilde bir bildirimde …

Kiracının Tahliyeden Korunması

Kiracılar genellikle kanundan doğan haklarını bilmediği için her an çıkarılma korkusunu içlerinde taşımaktadır. Ancak kanun koyucu kiracıları korumaktadır ve kanunda belirtilen kiracının tahliyesi için gerekli olan sebepler oluşmadıkça kiracının çıkarılması mümkün değildir. Kiracının çıkarılmasını gerektiren başlıca şartlar şunlardır: 1-Kira bedelinin ödenmemesi: kira dönemi içerisinde kirayı ödemeyerek 2 haklı ihtara maruz kalan kiracı doğrudan tahliye edilebilir. …

Ev Sahibi Evini Satarsa Kiracı Ne Yapabilir ?

Günümüzde pek çok kiracı evinin başkasına satılarak el değiştirmesi nedeniyle yeni ev sahibiyle anlaşamadan evinden çıkarılmaktan korkmaktadır. Borçlar kanunumuz bu gibi durumları engellemek için kiracıları koruyu bir takım tedbirler almıştır. Bu koruma olanaklarını kiracı bir dava açmadan kullanabilmektedir. Kiracının evinin satılması nedeniyle tahliyeden korunmasını sağlanan olanaklar şunlardır: Öncelikle gayrimenkulün içerisinde kiracı varken el değiştirmesi satılması …

Hangi Masrafları Ev Sahibi Hangilerini Kiracı Öder ?

Kiracının evinde tamir ettirdiği veya değiştirdiği şeylerin hangisinin parasını ödemede ev sahibinin sorumlu olduğuna ilişkin konuda genellikle anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bu konuya şu şekilde açıklık getirebiliriz: Eğer kiracının standart olarak kullandığı bir eşya söz konusuysa musluk olabilir kapı kolları olabilir vs. O standarttaki eşyanın kullanılmasından dolayı oluşan hasarları mal sahibinden istenemez. Yani kiracının kendisinin bunları değiştirmesi …

Ev Sahibinin Kirayı Almaması Halinde Neler Yapılmalıdır ?

Kiraya veren ya kira artışı istediği miktarda olsun diye veya kiracıyı tahliye edebilmek için bazen kirayı almamak suretiyle veya var olan banka hesabını kapatarak kiracıyı temerrüde düşürmeye çalışmaktadır. Hukuken haklarını kazanabilmek için bu yola başvurmaktadır. Bu durumda kiracı ne yapacağını bilmiyorsa ev sahibinin amacına ulaşması  mümkündür. Bu durumu engellemek için yapmamız gereken şey: Öncelikle kira …