Etiket «kira sözleşmesi»

Kira Alacağı ve Tahliye İstemli Yargıtay Kararı

8. Hukuk Dairesi 2017/3415 E. , 2017/8006 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine. Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu …

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Kiracı tahliye taahhütnamesi kiralayanın tek taraflı irade beyanıyla meydana gelir ve belirlenen tarihte kiralanan mecurun tahliyesini zorunlu hale getirir. Kira kontratı normal şartlarda belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir ve bu sözleşme aksi hüküm yoksa süre sonunda kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Kiraya verenin kiralayanın tahliyesini sağlayabilmesi için kanunda aranan şartların mevcut olması gerekir. İşte bu noktada …

Emlak Yer Gösterme Sözleşmesi ve Emlakçı Komisyonu

Aşağıdaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında emlakçılar tarafından ev almak isteyen müşterilere imzalatılan emlak yer gösterme sözleşmesi sonucunda emlakçının müşteriden hangi şartlarda ücret talep edebileceği, emlakçının bizzat ev sahibi ile kiracıyı yüz yüze getirmesi gerekip gerekmediği, sözleşmenin imzalanmış ve sadece evi gösterilmiş olmasının yeterli olup olmadığı hususunda açıklamalar yer almaktadır. Hukuk Genel Kurulu          2017/644 …

Kiracı Satılan Evi Gezdirmeli mi ?

Yargıtay’ın içtihatlarına göre kiracı kirada bulunduğu süre içerisinde ev sahibinin evini satılığa çıkarması halinde evi satın almayı düşünen kişileri evi göstermekle yükümlüdür. Ancak bunun için makul bir sürenin belirlenmiş olması gerekir. Yargıtay içtihatlarında bu türden bir makul sürenin mevcut olup olmadığına dikkat çekmektedir. Yargıtay satılan evin kiracı tarafından alıcılara gösterilmesiyle ilgili olarak belirlenecek sürelere ilişkin …

Sözlü Kira Sözleşmesinin İspatlanması

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2015/3427 E. , 2016/247 K. 21.01.2016 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz …

Kiracı Satılan Evi Gezdirmek Zorunda mıdır ?

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2015/12845 E. , 2016/201 K. 21.01.2016 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiralananın gösterilmesine izin verilmesi davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, satışa çıkarılan kiralananın haftanın belli gün ve saatlerinde alıcılara gösterilmesine izin verilmesi istemine ilişkindir. …

Kira Sözleşmesinde Bulunması Gereken Maddeler

Genel olarak kira sözleşmeleri matbu olarak hazırlanmış şekilde kırtasiye vb. yerlerde bulunabilmektedir. Bu matbu sözleşmelerde 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralar Hakkında Kanun’da düzenlenen ana unsurlar yer almaktadır. Ancak taraflar bu matbu olarak yazılmış maddeler ek bir takım maddeler eklemek isteyebilirler. Bunlar, evi içerisinde teslim edilecek eşyalar, demirbaşlar, kira bedeli, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, kira bedelinin her …