Etiket «kentsel dönüşüm»

Kentsel Dönüşüm Enkaz Bedeli Yargıtay Kararı

enkaz bedeli

13. Hukuk Dairesi         2016/30888 E.  ,  2017/5177 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, maliki bulunduğu binanın … Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde davalı tarafından …

Kanal Katılım ve Şebeke Tesis Bedeli

kanal katılım bedeli

3. Hukuk Dairesi         2016/8705 E.  ,  2016/11877 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y …

Şebeke Hissesi Bedeli Yargıtay Kararı

şebeke hisse bedeli

Aşağıda şebeke hissesi bedeline ilişkin güncel Yargıtay Kararı yer almaktadır 3. Hukuk Dairesi         2016/5726 E.  ,  2016/5188 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup …

Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Bu videoda kentsel dönüşümün genel hatlarıyla ne anlama geldiği, kentsel dönüşüm kapsamında yaşanan süreçler hakkında kentsel dönüşüm uzmanı ve mimar Nihat Şen’in konuyla ilgili anlatımları yer almaktadır. Kaynak: Uzman TV (Bu başlık altında yer alan video Uzman TV internet sitesinden alınmış olup video içerisinde anlatılan hukuki meselelerin ve çözüm yollarının içeriğine ilişkin her türlü hukuki …