Etiket «kat mülkiyeti»

Kat Mülkiyetine Geçilmesi Zorunlu Mudur?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle, 28.11.2007 tarihinden önce yapılan binalar açısından ve bu tarihten sonrasında yapılan binalar açısından farklı sürelere tabi olarak kat mülkiyetine geçiş zorunluluğu getirilmiştir. 28.11.2007 tarihinden önce bina yapılmışsa ve iskan belgesi de alınmışsa, 28.11.2007 tarihinden itibaren 2 sene içerisinde kat mülkiyetine geçirilmesi zorunludur. Belirtiğimiz tarihten sonra bina tamamlanmış ve …

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Bina yapılmış ve iskan alınmışsa kat irtifakı sahiplerinden birinin talebi üzerine kat mülkiyetine geçilebileceği kat mülkiyeti kanunda belirtilmektedir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş genel itibariyle şöyle tanımlanabilir: Kat irtifakından, kat mülkiyetli tapuya geçiş, tapu kütüğünde gerçekleştirilen bir düzeltme işlemi ile gerçekleşmektedir . Kat irtifakı alındığında, tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde tapunun cinsi kısmı arsa olarak …

Yönetici ile Site Sakini Arasındaki Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi         2016/114 E.  ,  2016/3351 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki davada Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk ve İstanbul 11. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, taraflar arasında düzenlenen …