Etiket «kamulaştırma bedelinin tespiti»

Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili

5. Hukuk Dairesi         2017/5245 E.  ,  2017/11951 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan …

Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmemesi Davanın Reddi

Yargıtay Kararında Kamulaştırma bedelinin davacı idare tarafından verilen süre içerisinde depo edilmemesi halinde davanın reddedilmesi gerektiği belirtilmektedir. 5. Hukuk Dairesi         2016/15977 E.  ,  2017/7229 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından …

Kamulaştırma Bedeline Faiz İşletilmesi Faize Faiz Yasağı

kamulaştırma bedeline faiz

Aşağıdaki kararda Kamulaştırma bedelinin tespiti davasında belirlenen kamulaştırma bedeline faiz işletilmesine ilişkin hükmün icraya konulması halinde faize yeniden faiz işletilemeyeceği, kanunun ticari işlerde öngördüğü faize faiz ististasının kamulaştırma alacakları için söz konusu olamayacağı hususunda Yargıtay Kararı yer almaktadır. 8. Hukuk Dairesi         2015/1572 E.  ,  2017/2765 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : …

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Yargıtay Kararı

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi          2015/19123 E.  ,  2016/7370 K. “İçtihat Metni” 07.04.2016 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün …