Etiket «iş kazası tazminat»

İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Zamanaşımı Süresi

Aşağıdaki Yargıtay Kararı’nda iş kazasına bağlı geçici iş göremezlik halinde talep edilebilecek maddi manevi tazminat talebi bakımından zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağı tartışılmıştır. Hukuk Genel Kurulu         2014/2372 E.  ,  2017/379 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tavşanlı 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince …

İş Kazası Manevi Tazminat Sürekli İş Göremezlik

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında iş kazası manevi tazminat talebi ile ilgili olarak sürekli iş göremezlik söz konusu olan olayda davacı vekilinin manevi tazminat talebinin fazla olduğu, manevi tazminat miktarı belirlenirken hakimin hangi kriterleri ölçü alması gerektiği yer almaktadır. Hukuk Genel Kurulu         2014/1298 E.  ,  2017/449 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Konu: İş Kazası …

İş Kazasında Yaralanan Sigortalının Maddi Tazminat İstemi

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi          2015/21335 E.  ,  2016/7031 K. 19.04.2016 Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra …