Etiket «iğfal kabiliyeti»

Resmi Belgede Sahtecilik Aldatma Kabiliyeti

21. Ceza Dairesi         2015/4439 E.  ,  2016/3033 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet 1- Sanığın, Spor A.Ş. Genel Müdürlüğü Okul Spor Salonları Genel Koordinatörlüğüne bağlı salonlar için gerekli olan birden çok sayıda üye-sporcu bilgi formlarındaki doktor tarafından doldurulması gereken sağlık raporuna ilişkin kısımları sahte olarak oluşturduğu …

Resmi Belgede Sahtecilik İğfal Kabiliyeti

21. Ceza Dairesi         2015/7689 E.  ,  2016/3059 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet 1- Suç tarihinde sıhhiye uzman çavuş olarak görev yapan sanık …’nın 26.11.2007 ve 04.12.2007 tarihlerinde, revirde görev yapan doktorların kaşelerini ve imzalarını kullanarak tabip vizite defterini ve istirahat raporlarını sahte olarak düzenlendiğinin, diğer …