Etiket «Haciz»

Vakıf Üniversitelerinin Mal ve Alacaklarının Haczi İctihad

Aşağıdaki kararda bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi’nin bir takım mal varlıklarının haczinin kabil olduğuna karar verilmiş olup Hukuk Genel Kararı’nın 2003 tarihli olduğu ve daha yeni tarihli aksi görüşte yüksek yargı kararlarının mevcut olabileceği hususu gözden kaçırılmamalıdır. Hukuk Genel Kurulu 2003/12-116 E., 2003/111 K. Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; (Ankara Altıncı …

Gayrimenkul Üzerinde Bulunan Haczi Kaldırma

istanbul avukat

Borçlu hakkında başlatılan bir icra takibi sonucunda tapuda borçluya ait bir gayrimenkulün var olduğu icra dairesince tespit edilmiş olması halinde bu gayrimenkul üzerine haciz konabilmektedir. Ancak İcra İflas Kanunu bu konuda borçluyu koruyucu bir hüküm getirmektedir. O da, borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği hükmüdür. Borçlunun haline münasip evi borçlunun bir adet evi olması ve bu …