Etiket «görevli mahkeme»

Geçit Hakkı Davası ve Görevli Mahkeme

Geçit hakkı davası uygulamada zorunlu geçit hakkı olarak da bilinmekte, yola çıkışı olmayan gayrimenkul sahibinin yol ile arasındaki komşu parsellerden kendi parseli lehine Türk Medeni Kanunu hükümleri gereği zorunlu geçit hakkı elde etmesini sağlayan bir dava türüdür. Geçit hakkı yola çıkışı olmayan arsa veya tarla sahibinin yola çıkabileceği komşu parselin malikine karşı açılır. Geçit hakkı …

Eser Sözleşmesi Apartman Yönetimi Asansör Firması Görevli Mahkeme

T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No                : 2016/2303 Karar No: 2017/1976 Y A R G I T A Y   İ L A M I Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A …

Banka Kredi Kartı Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi         2016/1169 E.  ,  2016/4411 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki davada, İstanbul 6. Tüketici ve İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Dava, kredi kartı üyelik sözleşmesinden …

Kasko Sigortasından Kaynaklı Davalarda Görevli Mahkeme

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi         2016/1963 E.  ,  2016/4413 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki davada, …Asliye Hukuk ve …Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, trafik kazası sonucunda, kasko sigortası kapsamında, davalıya ödenen …

Yönetici ile Site Sakini Arasındaki Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi         2016/114 E.  ,  2016/3351 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki davada Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk ve İstanbul 11. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, taraflar arasında düzenlenen …

Avukat İle Müvekkil Arasındaki İşlerde Görevli Mahkeme

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi         2016/1135 E.  ,  2016/3637 K. “İçtihat Metni” İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki davada Ankara 8. Asliye Hukuk ile Ankara 8. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, itirazın iptali …

Eser Sözleşmesinde Görevli Mahkemesi Tüketici Mahkemesi Değildir

15. Hukuk Dairesi         2015/5060 E.  ,  2016/595 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Bergama 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tük.Mah.Sıf.) Tarihi :07/05/2015 Numarası :2013/366-2015/247 Davacı :.. .. Davalı :.. .. .. Tic. Ltd. Şti. Vek. Av. .. .. Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki …