Etiket «Boşanmada Velayet»

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Boşanmada çocuğun velayeti eşlerden birine verildikten sonra eşler sonrasında velayetin değiştirilmesi davası ile müşterek çocuğun velayeti hususundaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirler. Bunun için yapılması gereken Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi davası açmaktır. Ancak davanın kabul edilebilmesi için geçerli bir sebebin bulunması gerekir. Boşanma davası ile müşterek çocukların velayetini alamamış olan kişi velayetin değiştirilmesi davası ile çocukların …

Boşanma ve Çocuk

Boşanma ve Çocuk: Aşağıda yer alan Yargıtay kararında boşanma davası esnasında mahkemenin ortak çocuğun velayetinin belirlenmesi sürecinde eğer idrak yaşındaysa bizzat Mahkeme Hakimi tarafından veya istinabe yoluyla dinlenmesi ve gerekirse uzman pedagogtan çocuğun hangi tarafın velayeti altında bırakılmasının çocuğun menfaatleri açısından uygun olacağının tespiti açısından rapor alınması gerektiği belirtilmektedir. 2. Hukuk Dairesi         2016/19999 E.  , …