Etiket «boşanmada nafaka»

Boşanmada Nafaka ve Nafaka Miktarı

Boşanmada nafaka hakimin tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak hükme bağladığı bir ödemedir. Nafakaya ilişkin hükümler kamu düzeninden olduğu için Mahkeme tarafların talepleriyle bağlı olmaksızın nafakaya hükmedebilir. Yine nafaka miktarı da Hakimin takdirindedir ve tarafların talepleri ile bağlı olmaksızın nafaka miktarını belirleyebilir. Bu durum anlaşmalı boşanma davasında dahi değişmez. Eğer hazırlanan anlaşmalı boşanma miktarında kararlaştırılan nafaka …

Nafaka Artırım Davası

Aşağıdaki yargıtay kararında nafaka artırım davası için mahkemenin hangi kriterleri esas alması gerektiği, tarafların ekonomik durumlarında değişim olup olmadığı, olağanüstü bir değişik olması halinde ne şekilde artırılması gerektiği, olağanüstü değişim olmaması halinde hangi oranda artırım yapılması gerektiği hususunda açıklamalar yer almaktadır. 3. Hukuk Dairesi         2016/15294 E.  ,  2017/3312 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ KONU: Nafaka …

İştirak Nafakasının Artırılması

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi         2015/19441 E.  ,  2016/1191 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K …

Ergin Çocuğa Yardım Nafakası

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi         2015/17021 E.  ,  2016/2695 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki yardım nafakası davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G …

Ergin Olan Çocuğa Nafaka

medeni kanun

2. Hukuk Dairesi         2016/447 E.  ,  2016/2843 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Nafakanın ve Velayetin Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle …