Etiket «boşanma davasında tazminat»

Boşanma Davası Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Aşağıdaki yargıtay kararında boşanma davasında mahkemenin manevi tazminata hükmederken hangi kriterleri göz önünde bulundurması gerektiği hususu ele alınmıştır. 2. Hukuk Dairesi 2016/747 E. , 2017/5657 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, …

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanmada Tazminat: Aşağıdaki Yargıtay kararında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusurları incelendiğinde davalı erkeğin daha kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma davası neticesinde erkeğin maddi desteğini kaybettiği ve davalı erkeğin kusurlu hareketlerinin davacı kadının kişilik haklarını ihlal niteliğini taşıdığı anlaşıldığından, davalının davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 2. Hukuk Dairesi         2015/22898 E. …

Boşanma Manevi Tazminat Miktarı

2. Hukuk Dairesi         2015/12460 E.  ,  2016/2831 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde …

Aldatan Eşin Sevgilisine Manevi Tazminat Davası

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, ESAS: 2014/16857, KARAR: 2015/13339 Davacı H….vekili Avukat … tarafından, davalı H.. Ö.. aleyhine 07/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor …