Etiket «boşandıktan sonra aynı evde yaşamak»

Boşanılan Eşle Fiilen Birlikte Yaşama Gelir Veya Aylıktan Kesme

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2015/195 E. , 2016/138 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali/alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince asıl davanın kabulüne birleşen davanın reddine dair verilen 26.06.2013 gün ve 2011/192 E., 2013/250 K. sayılı kararın incelenmesi davalı/davacı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin …

Boşanma Davasından Sonra Birlikte Yaşama

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2015/826 E. , 2016/137 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;… Asliye Hukuk Mahkemesince (iş mahkemesi sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 24.12.2013 gün ve 2013/61 E., 2013/173 K. sayılı kararın incelenmesi davalı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk …