Etiket «Ayıplı Mal İadesi»

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru

Tüketicilerin günlük hayatta gerçekleştirdikleri alım satım işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların daha hızlı çözümlenmesi için bu uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak Tüketici Hakem Heyetleri kurulmuştur. İllerde ticaret il başkanlıkları bünyesinde, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde kurulan tüketici hakem heyetlerinde kanunda belirlenen ve her yıl güncellenen miktarların altında kalan uyuşmazlıklar bakımından tüketici hakem heyeti başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Tüketici Hakem Heyeti …

Tüketici Hakları Nelerdir ?

tüketici hakları nelerdir

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Tüketici Kanunu) içerisinde tüketici lehine pek çok düzenleme içermektedir. Bu yazımızda Tüketici Kanununda yer alan ve tüketiciyi korumayı amaçlayan tüketici takları nelerdir kısaca bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Tüketici bir mal veya hizmeti mesleği veya ticari olmayan amaçlarla edinen kişidir. Tüketici Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü uyuşmazlık konusunun değerine göre Tüketici Mahkemesi veya …

Tüketici Hakları Ürün İadesi

Tüketicilerin karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren mevzuat 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur. Aşağıda açıklayacağımız hususlarda bu tarihten sonra gerçekleştirilecek olan tüketici sözleşmeleri için geçerlidir. Bu tarihten önce gerçekleştirilen tüketici sözleşmeleri bakımından yürürlükten kalkan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Tüketici hakları ürün iadesi denildiği zaman bunu iki …

Bozuk Mal Nasıl İade Edilir ?

Günümüzde bir çok alışveriş yöntemi ile ürün almakta ve bunların ayıplı çıkması durumunda satıcıların haklarınızı kullanmanızı kabul etmemesi ile karşı karşıya kalmaktayız. Tüketiciler malın ayıplı çıkması halinde seçimlik haklarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte mesafeli satışlarda yani televizyondaki tanıtımına bakarak telefonla arayarak aldığınız bir ürünü veya internetten aldığınız bir ürünü veya kapıdan satışla aldığınız bir ürünü herhangi …

Ürünün sorunlu olması halinde kimlere başvurulabilir?

Aldığımız ürünlerin bozuk çıkması halinde karşımızda muhatap bulamama gibi bir sorunla karşılaşa bilmekteyiz. Yetkili servis satıcıya satıcı ithalatçıya derken arada müşteri mağdur olmaktadır. Bu durumlarda yapmamız gereken şey: Öncelikle ürünü satın aldığımız satıcıya başvurmalıyız. Ürünün ayıplı olmasından dolayı bizim doğrudan muhatabımız satıcıdır. Ancak garanti kapsamında olan ürünlerde örneğin teknoloji veya beyaz eşya gibi ürünlerde garanti …

Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Mal Ve Tüketicinin Hakları

Ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi esnasında varlığı tüketici tarafından bilinmeyen ancak tüketicinin maldan beklediği faydayı azaltan veya ortadan kaldıran bir takım kusurlardır. Özellikle aşağıdaki durumlarda kanun malın ayıplı olduğunu kabul etmektedir. Malın taraflarca kararlaştırılan örnek veya modele uygun olmaması Objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya …