Suç Tarihinde Psikolojik Rahatsızlık

21. Ceza Dairesi         2015/7904 E.  ,  2016/3087 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Özel belgede sahtecilik, hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanığın, temyiz dilekçesinde suç tarihinde psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirtmesi, temyiz dilekçesi ekinde ….. Başhekim Psikiyatri Kliniği’nden aldığı “major depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ön tanısı” ile tedaviye başladığına ilişkin raporu sunması karşısında; sanığın tam teşekküllü akıl hastanesi veya Adli Tıp Kurumu’na sevk edilip suç tarihi itibariyle cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının belirlenmesinden sonra sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönlerden incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak Yargıtay içtihat bankası

Yorum yapın