Kategori «Patent»

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini patent tescil sayıları ve bu sayıların zaman içerisindeki artışından, aylık tescil başvuru sayılarından anlamak mümkündür. Aşağıda yer alan görselde 2016 yılı itibariyle toplam başvuru sayılarının ülkelere göre gerçekleştirilmiş sıralamasını görebilirsiniz. Bu görsel bize gelişmişlik düzeyi ve patent tescil başvuruları arasındaki doğru orantıyı net bir şekilde göstermektedir.

Patent Nedir

Patent bilinen tekniği geliştiren, daha önceden var olmayan bir yeniliği ortaya koyan, buluş sahibine gerçekleştirdiği buluş üzerinde belirli sürelerle inhisari kullanım hakkı tanıyan, ulusal anlamda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde tescil edilen belgedir.

https://www.youtube.com/watch?v=MSqTQQw4aBc

Patent belgesi tanımda da belirtildiği üzere buluş sahibine inhisari kullanım yetkisini veren patent hakkını içermektedir. Buluş hakkı sahibi gerçekleştirdiği buluş üzerinde üçüncü şahıslara kullanım hakkı tanıyabilir, belirli bir bölgede veya belirli bir süreyle sınırlı olarak buluşu kullanma ruhsatı verebilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tescil sayısı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında doğru bağlantı vardır. Gelişmiş ülkelerde yer alan şirketler her gün onlarca patent tescil gerçekleştirmekte ve sanayi ve teknolojik gelişmeyi tescil ettirdikleri buluşlar ile devam ettirmektedirler.

patent başvuru sayıları
2016 Yılı İtibariyle Ülke Bazında Toplam Patent Başvuruları. Kaynak: WIPO

Ülkemizin gelişmişlik düzeyi de patent başvurularının artması ile artacaktır. Yerli firmaların gerçekleştirdikleri buluşlar ve bu buluşları ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde gerçekleştirecekleri tescillerı ile teknolojik ve sanayi ilerleme sağlanacaktır.

Patent Nasıl Alınır?

Başvuru vekil aracılığı ile TPMK nezdinde gerçekleştirebilmektedir. Başvuru son derece teknik bir konu olduğundan bu başvuru sürecinin patent vekili aracılığı ile takip edilmesi haklarınızın tam olarak korunması ve en doğru tescilin gerçekleştirilmesi için hayati öneme sahiptir.

Başvuru öncesi gerçekleştirilen buluşun daha önceden tescil edilip edilmediği patent araştırma ve patent sorgulama işlemleri ile araştırılmalıdır. Buluşun daha önce tescil edilmediği tespit edildikten sonra başvuru için gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Ardından başvuru işlemi gerekli harcın yatırılması akabinde online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Patent tescili ve marka tescil konusundaki tüm soruları sitemiz aracılığı ile iletebilir ve sorunuza cevap bulabilirsiniz. Ayrıca iletişim sayfası aracılığı ile bu konudaki özel mesajlarınızı bize iletebilirsiniz.

Sorularınızı yukarıda yer alan avukata sor linki aracılığı ile gönderebilirsiniz. Bu şekilde marka ve patent konusunda uzman kişiler tarafından ve diğer kullanıcılar tarafından sorularınıza cevap alabilmeniz mümkündür. Ayrıca iletişim sayfasından özel mesaj göndermeniz veya mesajlarınızı bu sayfanın altına yorum olarak eklemeniz de mümkündür.

Patent İlgili Sayfalar:

Patent Sorgulama

patent

Patent teknik alanda gerçekleştirilen buluşun sahibine belirli bir süreyle sınırlı inhisari kullanım hakkı veren hukuki belgedir. Patent tescili öncesinde patent sorgulama işlemi son derece önemlidir. Ancak patent sorgulama işlemi ile buluşun daha önceden ulusal veya uluslararası alanda tescil edilip edilmediğini tespit edebilirsiniz. Patent Sorgulama Patent tescil işlemi son derece teknik bir iş olduğundan ve patent …

Patent Nasıl Alınır

patent nasıl alınır

[kkstarratings]Patent nasıl alınır sorusunun cevabı aslında hem basit hem de zordur. Patent tekniğin bilinen seviyesinin üzerinde yeni bir yöntem, teknik, cihaz geliştiren buluş sahibinin buluşunun ulusal anlamda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescili ile alınır. Ancak bu tescil süreci hem uzun hem de teknik bir süreçtir. Patent Nasıl Alınır Türk Patent ve Marka Kurumu …

Patent Almak

patent almak

Eğer bir buluşunuz varsa ve buluşunuz daha önceden başka bir kişi tarafından tescil edilmemişse patent almak en kısa sürede gerçekleştirmeniz gereken işlem olmalı. Patent buluşunuzu koruma altına alır, ileride gerçekleştirdiğiniz icadı ticarete dönüştürmenize imkan sağlar. Patent Nedir Patent tekniğin bilinen seviyesini aşan daha önce başkası tarafından tescili gerçekleştirilmemiş olan buluşun sahibi adına yetkili organ tarafından tescil edilmesi …

Patent Nedir

patent

Sınai mülkiyetin en önemli unsuru olan patent Latince kökenli bir terim olup “açık olmak” kelime anlamına sahiptir. Bu yazıda patent nedir sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Patent Nedir ? Dar anlamda patent kanuni şartları haiz bir buluş için verilen yazılı belge anlamına gelmekle birlikte geniş anlamda patent hem bu buluş üzerindeki buluş sahibinin inhisarı kullanım hakkını …

Marka Patent

patent

Fikri Mülkiyet Hukuku üst başlığı altında fikir ve sanat eserleri hukuku ve sınai mülkiyet hukuku olma üzere iki alt başlık bulunmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altına alınan fikri hakların kapsamına roman, şiir, sinema gibi telif hakkı ürünleri girmektedir. Sınai mülkiyet hakkı ise marka patent, endüstriyel tasarım gibi daha çok teknik yönü ağır basan …