Patent Nedir

Sınai mülkiyetin en önemli unsuru olan patent Latince kökenli bir terim olup “açık olmak” kelime anlamına sahiptir. Bu yazıda patent nedir sorusuna cevap aramaya çalışacağız.

Patent Nedir ?

patent nedirDar anlamda patent kanuni şartları haiz bir buluş için verilen yazılı belge anlamına gelmekle birlikte geniş anlamda patent hem bu buluş üzerindeki buluş sahibinin inhisarı kullanım hakkını hem de bu kullanım hakkını ispatlayan belgeyi ifade etmektedir. Patent buluş sahibinin buluş üzerindeki inhisari hakkını kanıni hükümler çerçevesinde belirli bir zaman dilimi için koruma altına almaktadır.

Patent kavramını dar anlamda patent, patent hakkını ise geniş anlamda patent olarak da anlamak mümkündür. Patent aynı zamanda bir hak olma yönüyle buluş sahibine kanuni bir takım hak ve yetkiler tanımaktadır.

Patent Çeşitleri

Ürün patenti usul patenti ayrımı patent çeşitlerine ilk örnektir. Ürün patenti ortaya çıkan neticeye değil ancak neticeyi meydana getiren araca verilen patent anlamına gelmektedir. Burada patent ortaya çıkan ürünü korumaz ancak bu ürünü ortaya çıkarmaya yarayan aracı korur. Örnek bir ürüne şekil veren makinenin korunmasını sağlayan patente ürün patenti denilmektedir.

Usul patenti ise maddi bir üretim usulünü koruyan patenttir. Bu da kendi içerisinde üretim usulü patenti, üretimle ilgili olmayan çalışma usulü patenti olarak ikiye ayrılır. İlkinde yeni bir ürün meydana getirme söz konusu iken ikincisinde var olan bir ürüne farklı bir fonksiyon kazandırma, farklı bir yarar elde etme söz konusudur.

İncelemeli patent, incelemesiz patent ayrımı da uygulamada son derece önemlidir. Patent başvurunuzu incelemeli patent başvurusu şeklinde yapabileceğiniz gibi incelemesiz patent şeklinde de tescil ettirebilirsiniz. İncelemeli patentte patent koruma haklarınız genişlemektedir. Bunun ayrıntılarını “incelemeli patent” konusunda paylaşacağız.

Ek patent daha önceden tescil edilen bir patentten tamamen bağımsız olmayan ancak önceki patenti bütünleyen patentlere verilen patent türüdür. Gizli patent ise milli savunma menfaatleri nedeniyle gizli olarak tescil edilen başvurunun gizli tutulduğu patent türüdür.

Patent tescili Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmektedir. Patent tescilinizi resmi patent vekiliniz araıcılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Patent tescili öncesinde buluşunuzun daha önce tescil edilip edilmediği hususunda gerçekleştirilecek araştırma sonucunda patent başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz.

Yorum yapın