Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır ?

marka tescil belgesi

Marka, ürün ve hizmetlerinizi benzer firmaların ürün ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan kelime, işaret ve sembollerdir. Marka pazarlamanın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Ayrıca reklam faaliyetinin de markasız gerçekleştirilmesi düşünülemez. Zira ürün ve hizmetinizi kullanan kişinin aynı ürün ve hizmeti yeniden satın alabilmesini sağlayan şey o ürünü müşteriye tanıtacak olan markadır. Bu nedenle marka tescil belgesi almak …

Hapishaneden 900 Kişi Firar Etti !

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir militan grubu hapishaneye saldırdı ve 900 kadar mahkumu kaçırdı. Militanların Beni şehrindeki bir hapishaneyi bastığı ve 8’i gardiyan 11 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Kuzey Kivu Valisi Julien Paluku militanların ağır silahlar kullandığını ve olayın ardından sokağa çıkma yasağı uygulandığını belirtti. Bölgedeki aktivist Teddy Kataliko Beni şehrinde ve çevresinde Mai-Mai adında çok sayıda …

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Kiracı tahliye taahhütnamesi kiralayanın tek taraflı irade beyanıyla meydana gelir ve belirlenen tarihte kiralanan mecurun tahliyesini zorunlu hale getirir. Kira kontratı normal şartlarda belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir ve bu sözleşme aksi hüküm yoksa süre sonunda kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Kiraya verenin kiralayanın tahliyesini sağlayabilmesi için kanunda aranan şartların mevcut olması gerekir. İşte bu noktada …

Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No : 2016/3656 Karar No : 2017/1956 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat Elif Öcal geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra …

Muaccel Olmayan Taksit İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No : 2016/352 Karar No : 2017/1958 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için …

Geçit Hakkı Davası ve Görevli Mahkeme

Geçit hakkı davası uygulamada zorunlu geçit hakkı olarak da bilinmekte, yola çıkışı olmayan gayrimenkul sahibinin yol ile arasındaki komşu parsellerden kendi parseli lehine Türk Medeni Kanunu hükümleri gereği zorunlu geçit hakkı elde etmesini sağlayan bir dava türüdür. Geçit hakkı yola çıkışı olmayan arsa veya tarla sahibinin yola çıkabileceği komşu parselin malikine karşı açılır. Geçit hakkı …