Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]

Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirleme amacıyla 21.03.2007 tarihinde kabul edilen ve 31.02.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda gümrük işlerine tabi tutmaksızın ülkeye eşya sokma, gümrük kapıları dışından ülkeye eşya sokma, kanun gereği ihracı yasak olan eşyayı ülkeden çıkarma gibi bir takım …

Cinsel Taciz, İnternette Görüntülerin Kaydedilmesi ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas: 2014/19480 Karar: 2015/5315 Cinsel taciz, görüntünün veya seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve görüntünün veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler. sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Okuma Önerileri

OKUMA ÖNERİLERİ Felsefe – Sosyoloji – Sosyal Bilimler 1) Felsefenin Çağrısı, Nermi Uygur 2) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem 3) Bilim Felsefesi, Cemal Yıldırım 4) Bilim Tarihi, Cemal Yıldırım

Hukukla İlgili Filmler

1. Anatomy of A Murder/ Bir Cinayetin Tahlili/ OttoPreminger – 1959 (Ahlak, adalet) 2. Judgment At Nuremberg/ Nüremberg Duruşması/ Stanley Kramer – 1961 3. To Kill A Mockingbird/Bülbülü Öldürmek/ Robert Mulligan-1962 (Irkçılık, yargılama, yargı etiği) 4. A Man for All Seasons/ Her Devrin Adamı/ Fred Zinnemann – 1966 (Siyasi tarih, kilise hukuku) 5. Le Proces/ …

Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Hem soruşturma hem de kovuşturma safhasında ceza yargılamasının sıhhatli bir şekilde ilerleyebilmesi ve yine aynı doğrultuda sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılabilmesi kaygısıyla suça konu fiili gerçekleştirdiği iddiası ile yargılanan şüpheli veya sanık hakkında yetkili yargı mercilerince geçici olarak alınan önlemlere koruma tedbiri denilmektedir.