Haksız Şart Nedir,Banka Kredisi Masrafı Nasıl Geri Alınabilir?

şebeke hisse bedeli

Günümüzde bankalar ve büyük ticari şirketler müşTerileri ile aralarında matbu yani önceden hazılanmış sözleşmeler kullanmaktadır. Ve bu sözleşmeler genellikle bankayı veya şirketi koruyucu ve tüketici aleyhine olan koşulları içermektedir. Tüketici zayıf durumda olduğu için tüketiciyi koruma kanunu bu konuda bir düzenleme getirmiş ve haksız şart içeren sözleşmelerde ki bu hükümlerin tüketiciye uygulanamayacağına yer vermiştir.Konuyu banka …

İnternetten Alınan Hangi Ürünler Gerekçesiz Olarak Hemen İade Edilemez?

Günümüzde yaygın olarak internet üzerinden alışveriş yapılmakta bazı durumlarda ise tüketiciler derhal ürünleri geri iade etmek istemektedir. Ancak hangi ürünlerin gerekçe gösterilmeksizin 14 gün içinde iade edilebileceğini hangi ürünlerin iade edilemeyeceğini bilmemiz gerekir. 14 Aşağıda internet üzerinden alınıp da 14 günlük gerekçesiz iade hakkını ifade eden cayma hakkı kapsamındaki ürünlerin istisnaları listelenmiştir. Aşağıdaki ürünler Mesafeli …

Bozuk Mal Nasıl İade Edilir ?

Günümüzde bir çok alışveriş yöntemi ile ürün almakta ve bunların ayıplı çıkması durumunda satıcıların haklarınızı kullanmanızı kabul etmemesi ile karşı karşıya kalmaktayız. Tüketiciler malın ayıplı çıkması halinde seçimlik haklarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte mesafeli satışlarda yani televizyondaki tanıtımına bakarak telefonla arayarak aldığınız bir ürünü veya internetten aldığınız bir ürünü veya kapıdan satışla aldığınız bir ürünü herhangi …

Ürünün sorunlu olması halinde kimlere başvurulabilir?

Aldığımız ürünlerin bozuk çıkması halinde karşımızda muhatap bulamama gibi bir sorunla karşılaşa bilmekteyiz. Yetkili servis satıcıya satıcı ithalatçıya derken arada müşteri mağdur olmaktadır. Bu durumlarda yapmamız gereken şey: Öncelikle ürünü satın aldığımız satıcıya başvurmalıyız. Ürünün ayıplı olmasından dolayı bizim doğrudan muhatabımız satıcıdır. Ancak garanti kapsamında olan ürünlerde örneğin teknoloji veya beyaz eşya gibi ürünlerde garanti …

İnternet Alışverişlerindeki Haklar

İnternet üzerinden alışveriş yaparken öncelikle sitenin güvenilirliği hakkında bilgimizin olması gerekir. Güvenilirliği düşük olan sitelerden alışveriş yapmanız ilerde haklarınızı kullanabilmeniz için bir muhatap bulmanızı zorlaştıracaktır.

Aldatan Eşin Sevgilisine Manevi Tazminat Davası

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, ESAS: 2014/16857, KARAR: 2015/13339 Davacı H….vekili Avukat … tarafından, davalı H.. Ö.. aleyhine 07/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor …