Meşru Müdafaa Nedir ?

Nefsi Müdafaa ve meşru savunma isimleriyle de anılan meşru müdafaa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenen bir özel cezasızlık halidir. Meşru müdafaa halinde işlenen suçtan dolayı faile ceza verilmez ve yapılan ceza yargılaması neticesinde beraat karar verilir. Meşru müdafaa kanunda “gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı …

Taksir Ne Demek ?

Bu yazıda sizlere herkesin anlayabileceği bir şekilde taksir ne demek sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Taksir, Türk Ceza Hukukunun bir terimi olup ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinde de düzenlenmiş bulunan ve kast ile birlikte suçun manevi unsurunu oluşturan kavramdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 22/2’de taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın …

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Boşanmada çocuğun velayeti eşlerden birine verildikten sonra eşler sonrasında velayetin değiştirilmesi davası ile müşterek çocuğun velayeti hususundaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirler. Bunun için yapılması gereken Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi davası açmaktır. Ancak davanın kabul edilebilmesi için geçerli bir sebebin bulunması gerekir. Boşanma davası ile müşterek çocukların velayetini alamamış olan kişi velayetin değiştirilmesi davası ile çocukların …

Tüketici Hakları Ürün İadesi

Tüketicilerin karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren mevzuat 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur. Aşağıda açıklayacağımız hususlarda bu tarihten sonra gerçekleştirilecek olan tüketici sözleşmeleri için geçerlidir. Bu tarihten önce gerçekleştirilen tüketici sözleşmeleri bakımından yürürlükten kalkan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Tüketici hakları ürün iadesi denildiği zaman bunu iki …

Trafik Cezası İtiraz

Bu yazıda sizlerle Trafik Cezası İtiraz nasıl gerçekleştirilir sorusunun cevabını vermek ve Trafik Cezası İtiraz dilekçesi örneği paylaşmak istiyoruz. Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine muhalefetten dolayı kolluk güçleri olan emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatı tarafından verilen idari para cezaları ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarına karşı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre itiraz etmek mümkündür. …

Hakaret Suçu

hakaret suçu

Hakaret Türk hukuk sisteminde hem tazminat ödemeyi gerektirir bir haksız fiil hem de ceza yargılamasını gerektirir bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Yani hakarete maruz kalan kişi kişilik haklarının zedelenmesinden dolayı faile karşı tazminat davası açabileceği gibi hakaret suçu sebebiyle ceza davası açılması için savcılığa suç duyurusunda da bulunabilir. İlki Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası olarak …

Ürdün’de Tecavüzcüyü Koruyan Yasa Kaldırılıyor

Ürdün mevzuatındaki tecavüzcülerin tecavüz mağduru ile evlenmesi halinde ceza almamasını sağlayan yasanın kaldırılması alt komisyonda kabul edildi. Ürdün resmi haber ajansı Petra değişikliğin yapılmasının oy çokluğu ile gündeme geldiğini, değişikliğin Ürdün Krallığı’na bağlı bir komisyon tarafından önerildiğini bildirdi. Değişikliğin parlamentonun üst kanadı olan Senato tarafından ve son olarak da Ürdün Kralı Abdullah tarafından da onaylanması …