Osmaniye Bahçe Gayrimenkul Avukatı Hakkında

Gayrimenkul davaları son derece teknik ve hem davacı hem de davalı açısından iyi takip edilmesi gereken bir süreçtir. Gayrimenkul davası doğrudan kişilerin mülkiyet haklarını ilgilendirdiğinden alanında uzman bir gayrimenkul avukatı yardımı almak en sağlıklı yol olacaktır. Eğer Osmaniye Bahçe Gayrimenkul avukatı arayışı içerisinde iseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Osmaniye Bahçe Gayrimenkul Avukatları Danışma

Aleyhinize bir gayrimenkul davası açılmış olabilir; bu konuda gayrimenkul avukatı yardımı almak ister misiniz ? Mülkiyet hakkınıza bir müdahale var ve bunu engellemek mi istiyorsunuz ? Gayrimenkulünüzün idari statüsü ile ilgili bir sorun sebebiyle idari dava açmanız mı gerekiyor ? Lütfen yaşadığınız olay ve hukuki sorununuzla ilgili bizimle iletişime geçiniz.

Bizlere sosyal medya adreslerimiz üzerinden, whatsapp hattımız veya email adresimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajda hukuki sorununuzu anlaşılır bir şekilde özetlemeyi ve iletişim bilgilerinizi iletmeyi unutmayınız.

gayrimenkul avukatı

Neden Avukat Yardımı Almalıyım ?

Başınıza bir hukuki uyuşmazlık geldiğinde davacı veya davalı sıfatıyla mahkemede bizzat kendiniz yer alıp süreci takip edebilirsiniz. Ancak hukuk yargılamaları ve özellikle de gayrimenkul davaları son derece teknik süreçlerdir. Sürece aşina olmayanlar için ise son derece karışıktır. Bir kişiyi mahkemeler nezdinde ancak avukatlar temsil edebilir. Yargılama sürecinde hak kaybına uğramamak, en iyi şekilde yargı mercileri önünde temsil edilmek için bir avukat yardımı almak gerekir.

Gayrimenkul davalarında mevzuat hükümleri, idari kararlar ve yargı içtihatları, emsaller çok önemli ve değerlidir. Mahkeme önünde veya yazılı beyanlarınızda kendinizi eksik ya da hatalı ifade etmeniz geri dönüşü zor olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Tecrübeli bir gayrimenkul avukatı müvekkilini en iyi şekilde savunacak ve onun menfaatine olacak bir şekilde sürecin sonuçlanması için gerekli gayreti gösterecektir. İşte bu sebeplerle yargı mercileri önünde bir avukat ile temsil edilmek son derece önemlidir.

Size Nasıl Ulaşabilirim ?

Osmaniye Bahçe Gayrimenkul Avukatı arıyorsanız ve gayrimenkul hukuku ile ilgili bir sorunla karşı karşıya iseniz bizlere internet sitemiz aracılığı ile ulaşmanız mümkündür. İletişim formu aracılığı ile mesajınızı gönderebileceğiniz gibi, Whatsapp hattımızı veya sosyal medya hesaplarımızı da kullanarak bizlerle iletişime geçmeniz mümkündür.

Bazı Gayrimenkul Davası Terimleri

Tapu iptal ve tescil: Gayrimenkulün mülkiyetinde değişiklik yapılması neticesini içeren davalara genel adıyla tapu iptal ve tescil davaları denilmektedir. Tapu iptal ve tescil davaları pek çok sebebe dayanabilir. Örneğin satış vaadi sözleşmesi sonrası satış vaadinde bulunanın tapu devir borcunu yerine getirmemesi halinde, hata, hile, ikrah gibi iradeyi sakatlayan sebeplerle tapu devrinin iptal edilmesi amaçlanıyorsa, miras bırakanın mal kaçırma kastıyla gayrimenkulünü mirasçı harici bir kimseye devretmişse hep açılacak dava tapu iptal ve tescil davasıdır.

Kamulaştırma: İdarenin kamu yararı gerekçesiyle özel mülkiyetteki bir gayrimenkulü bedelini ödemek suretiyle idarenin mülkiyetine geçirmesine kamulaştırma denilmektedir. Kamulaştırmayla bağlantılı kamulaştırmasız el atma, acele kamulaştırma, bedel tespit, bedel arttırım gibi çok çeşitli dava türleri bulunmaktadır.

İzale-i Şuyu: Birden fazla paydaşı bulunan gayrimenkullerde paydaşların gayrimenkulü paylaşmak için açacakları davaya izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası denilmektedir. Paylı mülkiyet miras ortaklığında olduğu gibi elbirliği mükiyeti şeklinde de olabilir. Paydaşlardan birinin bu davayı açması paylaşım için yeterlidir. Mahkeme mümkünse gayrimenkulü tefrik ederek yani parsellere ayırarak paylaştırmayı yapar, mümkün değilse satışını gerçekleştirip elde edilen bedeli paydaşlara paylaştırır.

Şüfa Hakkı: Kanunda düzenlenmiş çeşitli şüfa hakkı durumları mevcuttur. Ön alım hakkı da denilen bu hakka göre paydaşlardan biri diğer paydaşın payını satması halinde öncelikli alım hakkına sahiptir ve payı devralan üçüncü şahıstan bedelini ödemek suretiyle devralması mümkündür.

Geçit Hakkı: Geçit hakkı da kanundan ve sözleşmeden doğabilir. Örneğin kadastral yola çıkışı olmayan bir tarla sahibi kanunu geçit hakkını kullanarak mahkemeden kendisine yola geçiş yapabilmesi için yol üzerindeki parsel üzerinden geçit hakkı tanınmasını isteyebilir. Geçit hakkı tapuya şerh edilir ve gayrimenkule bağlı bir haktır. Yani gayrimenkul devredilse dahi gayrimenkulle birlikte yeni malike geçer.

Kat Karşılığı İnşaat: Aysa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak da adlandırılan bu karma sözleşme tipi de gayrimenkul davalarının önemli bir kısmını teşkil eder. Bu sözleşme ile yüklenici müteahhit başkasına ait arsa üzerine inşaat yapmayı, arsa sahibi ise arsa payının bir kısmını ya da yapılan gayrimenkulden bazı daireleri müteahhide devretme borcunu üstlenir.

Gayrimenkul davası öncesi veya dava sürecinde hukuki olarak bilgi almak ve avukatlık desteği istiyorsanız bizimle iletişim geçiniz.