Okuma Önerileri

OKUMA ÖNERİLERİ

Felsefe – Sosyoloji – Sosyal Bilimler
1) Felsefenin Çağrısı, Nermi Uygur
2) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem
3) Bilim Felsefesi, Cemal Yıldırım
4) Bilim Tarihi, Cemal Yıldırım
5) Pozitivist Felsefe, Şafak Ural
6) Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi, Murtaza Korlaelçi
7) Felsefeye Giriş, Takiyettin Mengüşoğlu
8) Felsefeye Giriş, İsmail Tunalı
9) Felsefeye Giriş, Kadir Çüçen
10) Felsefeye Giriş, Ahmet Cevizci
11) Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan
12) Felsefe Tarihi, Macit Gökberk
13) İnsan ve Değerleri, İonna Kuçuradi
14) Batı Felsefesi Tarihi, Bertran Russell
15) Felsefenin Öyküsü, Will Durant
16) 20.yy. Felsefe Tarihi, C. Delacampagne
17) İlkçağ Felsefesi Nedir?, Pierre Hadot
18) İlkçağ Felsefesi Tarihi, W.K.C. Guthrie
19) Antik Felsefe, Walter Kranz.
20) Grek Felsefesi Tarihi, Eduard Zeller
21) Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, F. Nietzsche
22) Sokrates’ten Önce Felsefe, W. Capell
23) Euthyphron, Platon
24) Symposion, Platon
25) Krition, Platon
26) Gorgias, Platon
27) Devlet, Platon
28) Yasalar, Platon
29) Nikomakos’a Etik, Aristoteles
30) Politika, Aristoteles
31) Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, E. Gilson
32) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West
33) Felsefeye Çağrı, Okholm/Honer/Hunt, İmge Yayınevi
34) Kant’ın Felsefesi, Heinz Heimsoeth
35) Hegel, Tülin Bumin
36) Hegel Felsefesine Giriş, A. Kojeve
37) Modern Siyasal İdeolojiler – Ed. Birsen Örs
38) İki Farklı Siyaset – Levent Köker
39) Yönteme Karşı – Paul Feyerabend
40) Akla Veda – Paul Feyerabend
41) Bilimsel Devrimlerin Yapısı – Thomas Kuhn
42) Thomas Kuhn ve Sosyal Bilimler – Barry Barnes
43) Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları – Emile Durkheim (Dost Yayınları – Cemal Bâli Akal Çevirisi)
44) Sosyoloji Dersleri – Emile Durkheim
45) Sosyoloji Yazıları – Max Weber
46) Uygarlık Süreci Cilt 1,2 – Norbert Elias
47) Siyasallığın İcadı – Ulrich Beck
48) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü – Jurgen Habermas
49) Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak – Jurgen Habermas
50) Doğalcılık ve Din Arasında – Jurgen Habermas
51) Totalitarizmin Kaynakları Cilt 1,2 – Hannah Arendt
52) İnsanlık Durumu – Hannah Arendt
53) Geçmişle Gelecek Arasında – Hannah Arendt
54) İdeoloji – Şerif Mardin
55) Din ve İdeoloji – Şerif Mardin
56) Türkiye’de Din ve Siyaset – Şerif Mardin
57) Siyasal ve Sosyal Bilimler – Şerif Mardin
58) Türk Modernleşmesi – Şerif Mardin
59) Türkiye’de Din ve Siyaset – Şerif Mardin
60) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları – Louis Althusser
61) Kapitali Okumak – Louis Althusser
62) Marx için – Louis Althusser
63) Liberalizmden Sonra – Immanuel Wallerstein
64) Bildiğimiz Dünyanın Sonu – Immanuel Wallerstein
65) İki Kültürü Aşmak – Immanuel Wallerstein
66) Tarihsel kapitalizm – Immanuel Wallerstein
67) Post modernliğin Durumu – David Harvey
68) Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın – Fatmagül Berktay
69) Politikanın Çağrısı – Fatmagül Berktay
70) İktidarın Üç Yüzü – Cemal Bâli Akal
71) Modern Düşüncenin Doğuşu – Cemal Bâli Akal
72) Devlet Kuramı – Editör: Cemal Bali Akal
73) Teoloji – Politik İnceleme – Benedict Spinoza (Cemal Bâli Akal – Reyda Ergün çevirisi)
74) Etika – Benedict Spinoza
75) Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza – Tülin Bumin
76) Tractatus Politicus – Benedict Spinoza
77) Kant’ın Dünyası – Manfred Geier
78) Siyasal Liberalizm – John Rawls
79) Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması” – John Rawls
80) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş – Will Kymlicka
81) Kirpi ile Tilki – Isıah Berlin
82)Metot Üzerine Konuşma – Rene Descartes
83) Felsefenin İlkeleri – Rene Descartes
84)Descartes ve Felsefe – Karl Jaspers
85) Felsefe Tarihi – Macit Gökberk
86)Aristoteles – Editör: Kaan H. Ökten (Say Yayınları)
87)Varlık ve Zaman – Martin Heidegger ( Çeviren: Kaan H. Ökten)
88)Varlık ve Zaman Kılavuzu – Kaan H. Ökten
89) Heidegger Kitabı – Kaan H. Ökten
90) Muallâkta Var olmak İnsanın Halleri Üzerine – Kaan H. Ökten
91) Kırılgan Temas – Slavoj Zizek
92)Yamuk Bakmak – Slavoj Zizek
93)İdeolojinin Yüce Nesnesi – Slavoj Zizek
94) Anarşi, Devlet ve Ütopya – Robert Nozick
95) Felsefe ve Doğanın Aynası – Richard Rorty
96) Anılar, Düşler, Düşünceler – Carl Gustav Jung
97) Dört Arketip – Carl Gustav Jung
98) Uygarlığın Huzursuzluğu – Sigmund Freud
99) Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd – Sigmund Freud
100) Totem ve Tabu – Sigmund Freud
101) Varoluşçu Psikoterapi – Irvin Yalom
102) Özgürlükten Kaçış – Erich Fromm
103) Sevginin ve Şiddetin Kaynağı – Erich Fromm
104) Açık Toplum ve Düşmanları, 2 Cilt – Karl Popper
105) Bilimsel Araştırmanın Mantığı – Karl Popper
106) İktisatçılar ve İnsanlar: Bir Yöntem Çalışması – Ayşe Buğra
107) Hürriyet Üstüne – John Stuart Mill
108) Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür – Murat Belge
109) Kamusal İnsanın Çöküşü – Richard Sennett
110) Modernliğin Sonuçları – Anthony Giddens
111) Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori – Anthony Giddens
112) Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori – Anthony Giddens
113) Sağ ve Solun Ötesinde Radikal Politikaların Geleceği – Anthony Giddens
114) Güçlü Demokrasi – Benjamin Barber
115) İmparatorluk – Hardt, Negri
116) Çokluk – Hardt, Negri
117) Siyasal Düşünceler Tarihi – Mete Tuncay
118) Şarkiyatçılık – Edward Said
119) Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi – Ernst Cassier
120) Siyasal Kavramı – Carl Schmitt
121) Politika Felsefesi Nedir? – Leo Strauss
122) Devlete Karşı Toplum – Pierre Clastres
123) Varlık ve Hiçlik – Jean Paul Sartre (İthaki Yayınları)
124) Jean Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak – Gaye Çankaya, Zeynep Direk
125) Sonsuza Tanıklık: Emmanuel Levinas’tan Seçme Yazılar – Emmanuel Levinas
126) Tarih ve Ütopya – Emil Michel Cioran
127) Yoruma Dair: Freud ve Felsefe – Paul Ricoeur
128) Başkası Olarak Kendisi – Paul Ricoeur
129) Umut İlkesi – Ernest Bloch
130) Homo Juridicus – Alain Supiot
131) Deliliğin İmalatı – Thomas Szasz
132) Türkiye’de Çağdaşlaşma – Niyazi Berkes
133) Tarihsel Sosyoloji, Theda Skocpol, Tarih Vakfı Yayınları
134) Tarih ve Toplumsal Kuram, Peter Burke
135) Modernliğin Sosyolojisi, Peter Wagner

EDEBİYAT
1) Çavdar Tarlasında Çocuklar – J.D. Salinger
2) Amak-ı Hayal – Filibeli Ahmet Hilmi
4) Sofinin Dünyası – Jostein Gaarder
5) Açlık – Knut Hamsun
6) Suç: Bir Ceza Avukatından Gerçek Hikayeler – Ferdinand von Schirach
7) Sahilde Kafka – Haruki Murakami
8) Suç Dosyaları – Kate Atkinson
9) Tutunamayanlar – Oğuz Atay
10) Dava – Franz Kafka
11) Dönüşüm – Franz Kafka
12) Düşüş – Albert Camus
13) Yabancı – Albert Camus
14) Veba – Albert Camus
15) Kara Kitap – Orhan Pamuk
16) Ölümsüzlük – Milan Kundera
17) Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği – Milan Kundera
18) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
19) Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
20) 1984 – George Orwell
21) Kırmızı Pazartesi – Gabriel Garcia Marquez
22) Rashomon – Ryunosuke Akutagawa
23) Sineklerin Tanrısı – William Goldwin
24) Foucault Sarkacı – Umberto Eco
25) Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley
26) Ses Sese Karşı – Aldous Huxley
26) Fahrenheit 451 – Ray Bradbury
27) Cinayet Mahkemesi Anıları – Andre Gide
28) Şato – Franz Kafka
29) Suç ve Ceza – Dostoyevsky,
30) Bülbülü Öldürmek – Harper Lee
31) Diriliş – Tolstoy
32) Reis Bey – Necip Fazıl Kısakürek
33) Profesör Caritat’ın Şaşırtıcı Aydınlanmması: Bir Düşünce Güldürüsü – Steven Lukes
34) Dövüş Klübü – Chuck Palahniuk
35) Ütopya – Thomas More
36) Güneş Ülkesi – Campanella
37) Gülün Adı – Umberto Eco
38) Hayvan Çiftliği – George Orwell
39) Karamazov Kardeşler – Dostoyevsky

kaynak: http://istanbulhfs.blogspot.com.tr/

Yorum yapın