Marka Nedir

Aşağıda marka nedir, marka kavramı, marka türleri ve markanın nelerden oluşabileceği konuları üzerinde durulacaktır.

Marka Nedir ?

malta nedirMarka bir işletmeye ait ürün ve hizmetlerin aynı sektörde yer alan diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayan isim ve işaretlerdir. Markanın üç fonksiyonun olduğu kabul edilmektedir. Bunlar markanın kaynak gösterme, garanti etme ve reklam yapma fonksiyonlarıdır.

Markanın Kaynak Gösterme Fonksiyonu

Bir işletmeye ait çeşitli ürün ve hizmetlerin tek bir marka altında satışa sunulması halinde marka tüm bu hizmetlerin ve ürünlerin aynı işletme tarafından satışa sunulduğunu ortaya koymakta ve ürün ve hizmetler arkasındaki işletmeyi işaret ederek kaynak göstermektedir.

Markanın Garanti Etme Fonksiyonu

Daha önceden herhangi bir marka altındaki ürün veya hizmeti kullanan müşteri bir sonraki satın alma işleminde aynı marka altındaki ürün veya hizmetten daha önceden deneyimlediği tecrübeyi yeniden elde edeceği garantisini hisseder. Ürün veya hizmeti satışa arz eden işletme kendi markası altında satışa arz ettiği ürün veya hizmetlerin tamamında aynı kalite ve hizmet standardını sağlayacağını garanti eder ve müvekkil de marka sayesinde her seferinde yeni bir ürün denemek zorunda kalmaz.

Markanın Reklam Yapma Fonksiyonu

Markanın olmadığı bir reklam günümüz koşullarında düşünülemez. Hemen her sektörde rekabetin çok fazla olduğu ve görsel, işitsel medya yanında yeni nesil internet tabanlı mecraların da son derece yaygınlaştığı pazarlama çağında pazarlamanın en önemli unsuru olan reklam faaliyetinin en önemli unsuru markadır.

Marka Çeşitleri Nelerdir ?

Markalar ürün veya hizmete ilişkin olması veya marka sahibi ve işlevine ilişkin olarak çeşitli türlere ayrılmaktadır.

Emtia markası ürünler için tescil edilen markalara verilen isimdir. Emtia markaları da kendi içerisinde ticaret markası ve fabrika markası olarak ikiye ayrılmaktadır. Fabrika markası ürünü üreten işletmenin ürüne doğrudan kendi markasını vermesi ile oluşur; ticaret markası ise ürünü üretmeyip satışa arz eden işletmenin kendi markası kullanması ile ortaya çıkmaktadır.

Hizmet markası ise hizmet sektörüne ilişkin oluşturan markalardır. Örneğin THY, TCDD hizmet markalarının tipik örneğidir.

Ferdi Marka, kural olarak bir gerçek veya tüzel kişinin sahibi olduğu, gerçek veya tüzel kişinin işletmesinin faaliyeti kapsamında ürün veya hizmetler için kullanılan markalardır. Ortak marka ise gerçek veya tüzel kişilerden oluşan bir topluluğun, bu topluluk içerisinde yer alan işletmelerin ürün veya hizmetlerini topluluk dışındaki işletmelerin ürün veya hizmetlerinden ayrılması için oluşturulan markalardır. Garanti markası ile belli standartları taşına ürün veya hizmetler için tescil edilmiş olup ancak bu standartları taşıyan ürün ve hizmetler tarafından kullanılabilen markalardır. Örneğin ISO 9000 garanti markasına örnektir. Marka Nedir

Marka olarak sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, renkler, fotoğraf ve resim tescil edilebilir. Ses, koku ve tatların marka olarak tescil edilip edilemeyeceği hususu ise doktrinde tartışmalıdır.

 

Yorum yapın