Kategori «Mahkeme Kararları»

Hakim Savcı Trafik Para Cezası Yargıtay Kararı

Hakim ve savcıya trafik cezasını kolluğun kesemeyeceği hususunda yargıtay kararı: T.C. YARGITAY 19. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY KARARI Esas No : 2016/10403 Karar No : 2016/21226 Tebliğname No : KYB – 2016/215891 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı Yargıtay tetkik hakimi XXXXX ait aracın tescil plakasına Etimesgut Trafik …

Eser Sözleşmesi Apartman Yönetimi Asansör Firması Görevli Mahkeme

T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No                : 2016/2303 Karar No: 2017/1976 Y A R G I T A Y   İ L A M I Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A …

Eser Sözleşmesi Cezai Şart Seçimlik Ceza Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No                : 2016/355 Karar No: 2017/2002 Y A R G I T A Y   İ L A M I Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A …

Eser Sözleşmesi Götürü Bedel Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No : 2016/597 Karar No : 2017/2013 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili için başlatılan …

Otoparktan Motosiklet Çalınması

Aşağıdaki Yargıtay ilamı ile AVMnin otoparkından motosiklet hırsızlığı olayında otoparkın avmnin eklentisi olup olmadığı hususunda yerel mahkemenin kararı bozulmuştur. 13. Ceza Dairesi         2017/2562 E.  ,  2017/5515 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Dosya ve duruşma tutanakları …

Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat Dava Şartı

10. Hukuk Dairesi 2015/20060 E. , 2017/3985 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, 01.10.2008 tarihinden sonra Kurumca kabul edilen sigortalılığın iptali ile yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkeme, ilâmda belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … …

Boşanma Davası Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Aşağıdaki yargıtay kararında boşanma davasında mahkemenin manevi tazminata hükmederken hangi kriterleri göz önünde bulundurması gerektiği hususu ele alınmıştır. 2. Hukuk Dairesi 2016/747 E. , 2017/5657 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, …