Kategori «Mahkeme Kararları»

Eser Sözleşmesi Yapılıp da Ödenmeyen İş Bedelinin Tahsili

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No : 2016/3656 Karar No : 2017/1956 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat Elif Öcal geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra …

Muaccel Olmayan Taksit İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi Esas No : 2016/352 Karar No : 2017/1958 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için …

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İtirazın İptali

15. Hukuk Dairesi 2016/353 E. , 2017/2172 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de miktar itibariyle duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K …

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin İadesi

15. Hukuk Dairesi 2016/2478 E. , 2017/2198 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin iadesine ilişkin …

Hakem Kararının İptali Hakem Ücretinin Rücuan Tahsili

15. Hukuk Dairesi 2016/2761 E. , 2017/2201 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – Dava, hakem ücretinin rücuen tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece …

Eser Sözleşmesi Ayıplı İfa Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

15. Hukuk Dairesi 2016/2674 E.  ,  2017/2232 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat … … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları …