Kiracının Tahliyeden Korunması

Kiracılar genellikle kanundan doğan haklarını bilmediği için her an çıkarılma korkusunu içlerinde taşımaktadır. Ancak kanun koyucu kiracıları korumaktadır ve kanunda belirtilen kiracının tahliyesi için gerekli olan sebepler oluşmadıkça kiracının çıkarılması mümkün değildir.

Kiracının çıkarılmasını gerektiren başlıca şartlar şunlardır:

1-Kira bedelinin ödenmemesi: kira dönemi içerisinde kirayı ödemeyerek 2 haklı ihtara maruz kalan kiracı doğrudan tahliye edilebilir.
2-Kiraya verenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksinimini karşılamak için kiracı çıkarılabilir.
3-Kiralanan konutun yeniden inşasının gerekmesi halinde kiracı çıkarılabilir,
4-Kiracının açacağı tahliye davasıyla kiracı çıkarılabilir,
5-Eğer kiraya veren kira süresinin sonunda kiralananı boşaltacağını yazılı olarak kiraya verene taahhüt etmişse kiraya veren icraya başvurarak kiracıyı tahliye ettirebilir.

Bunlar ve diğer düzenlemeler çerçevesinde kiracının tahliyesi mümkündür aksi halde kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenerek devam edecektir.

Yorum yapın