Kiracı Satılan Evi Gezdirmeli mi ?

Yargıtay’ın içtihatlarına göre kiracı kirada bulunduğu süre içerisinde ev sahibinin evini satılığa çıkarması halinde evi satın almayı düşünen kişileri evi göstermekle yükümlüdür. Ancak bunun için makul bir sürenin belirlenmiş olması gerekir. Yargıtay içtihatlarında bu türden bir makul sürenin mevcut olup olmadığına dikkat çekmektedir.

Yargıtay satılan evin kiracı tarafından alıcılara gösterilmesiyle ilgili olarak belirlenecek sürelere ilişkin içtihadında şu kriterleri öngörmektedir:

“O halde mahkemece, mahallinde keşif ve uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, ekonomik koşullar, diğer özel genel faktörler, taşınmazın bulunduğu yer, taşınmazın nitelikleri, davalının mesken olarak kullandığı hususları da gözetilerek kiralananın ne kadar sürede satılabileceği tespit edilerek, mecurun gösterimine bu süre ile sınırlı olarak ve davalının iş ve beşeri ilişkileri de göz önüne alınarak tarafların çıkarları değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurulmak suretiyle izin verilmesi gerekir” (YARGITAY 6. Hukuk Dairesi, 2015/12845 E. , 2016/201 K., 21.01.2016)

O halde taraflar yani kiracı ve ev sahibi evin gösterilmesi ile ilgili olarak kiracıyı da mağdur etmeyecek ve Yargıtay’ın yukarıda yer alan içtihadında da belirttiği kriterlere uygun olacak şekilde süreleri belirlemeli ve alıcıların evi gezecekleri zaman bu sürelere ve zaman aralıklarına riayet etmeleri gerekmektedir.

Görüldüğü üzere ev sahibi benim mülküm dilediğim zaman evi istediğime gösteririm diyememekte; kiracı da benim özel yaşamım evime kimseyi sokmam diyememektedir. Hakkaniyet kuralları çerçevesinde iki tarafın da makul bir şekilde kabul edebilecekleri koşulların sağlanması icap etmektedir.

Yorum yapın