Kiracı Aleyhine Yapılan Geçersiz Sözleşme Maddeleri

Bilindiği üzere kira sözleşmeleri bazen kiracı aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde düzenlenmekte ve bundan ötürü kiracıların mağduriyeti gündeme gelmektedir. Burada güçlü durumda bulunan mal sahibi haksız kazanç elde etmekte veya kendisinin ödemesi gereken  bir masrafı kiracı üzerine bırakmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için 6098 sayılı yeni borçlar kanunumuz kiracıları koruyan düzenlemelere yer vermiştir.

İlk akla gelen düzenleme kiracı aleyhine düzenleme yasağı başlığı altında 346. maddede yer almaktadır. Bu maddeye göre kiracıya, kira bedeli ve yan giderler olan aidat elektrik  su ısınma giderleri gibi giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez.

Buradan anlamaktayız ki kiracılar yalnızca kira bedellerini ve yan giderleri ödemekle yükümlü tutulabilir. Bunlar dışında kalan örneğin kiralanan konutun yakınında yaşanan bir olay neticesinde kiralanan konutun camları kırıldı burada kiracının hiç bir kusurunun olmaması şartıyla kiracı kırılan camları kendisi değil mülk sahibi ödeyecektir. Buna benzer olağan  dışı  giderlerin  kiracı  üzerine  bırakılmasını  öngören  sözleşme  hükümleri  geçersiz olacaktır. Yani  buna benzer olağan dışı giderlerin kiracıya ödettirilmesi mümkün değildir .

Kiracı durumun aciliyeti sebebiyle ödemesi halinde de bu bedelleri kiraya verenden isteyebilir. Bunun için ilamsız icraya başvurulabileceği gibi sulh mahkemesinde dava açılması sonuca ulaşılması açısından daha hızlı bir yöntem olacaktır.

Ayrıca yeni düzenlemede kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulunu ön geren veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağını öngören madde hükümleri de geçersiz kılınmıştır.

Bu hükümleri de göz önüne aldığımızda kiracının kira bedelini ödememesi halinde sözleşmeye cezai şart konulması yasaklanmış. Böyle bir şartın bulunması halinde ise o hükmün kiracı açısından geçersiz olacağını söyleyebiliriz. Kiracı cezai şartı ve muaccel olacağı öngörülen bedelleri ödemek zorunda  değildir.

Toparlarsak kiracıya, kira bedeli ve olağan yan giderler dışında bir borç sözleşmeyle yüklenemeyecek ve kira bedelinin ödenmemesi halinde bedele ek olarak cezai şart ödeneceğine ilişkin bir hüküm de sözleşmede yer alamayacaktır. Böyle şartlar karşısında kiracının sözleşme kurulurken itiraz etmesi veya kurulduktan sonra farkına varıldıysa kiraya verenden gelen bu talepler karşısında hareketsiz kalmasını ve kiraya verenin dava açmasını beklemeleri yerinde olacaktır.

Yorum yapın