Kira Sözleşmesinin Geçerliliği

Kira sözleşmesinin Borçlar Kanunu’muzda her hangi bir şekil şartına tabi olmaksızın düzenlenebileceği öngörülmüştür. 18 yaşını geçmiş ve her hangi bir hukuki kısıtlaması bulunmayan kişiler arasında kira sözleşmesi yapılması  mümkündür.

18 yaşından küçüklerin yaptığı sözleşmeler için ise veli  veya  vasisi  olan  kişilerin  sonradan  onay  vermesi gerekir  aksi  halde  18  yaşından küçük  için  o kira  sözleşmesi bağlayıcı değildir.

Borçlar Kanunu 15 kapsamında sözleşmenin borç altına giren tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu kapsamda tarafı olmadığınız bir sözleşme ile bağlı olamayacaksınız.

Kira sözleşmesini temsilci olarak tayin ettiğiniz bir kişi tarafından sizin adınıza yaptırabilirsiniz. Temsilci ile aranızda bir sözleşme olması gerekmez.Eğer Kira sözleşmesi yapmak temsilcinizin yetkisi dışında ise yapılan sözleşme sizi borç altına sokmaz. Yapılan sözleşmeyi sonradan kabul etmeniz halinde sözleşme geçerli olur ve borç altına girersiniz.

Kira sözleşmesinin geçersizliği, hata, hile veya zorlama ile yapılması halinde ileri sürülebilir. Bunun için Sulh Hukuk mahkemesinde sözleşmenin belirtilen sebeplerden dolayı geçersizliğini, maruz kalan taraf öne sürerek dava açması gerekir. Bu dava geçersizliği iddia eden kişinin kendisi tarafından veya vekâlet verdiği avukat tarafından açılabilir.

Esaslı yanılma hallerinde de sözleşmenin geçersizliğini ileri sürerek dava açılması gerekir.

Yorum yapın