Kira Sözleşmesinde Bulunması Gereken Maddeler

Genel olarak kira sözleşmeleri matbu olarak hazırlanmış şekilde kırtasiye vb. yerlerde bulunabilmektedir. Bu matbu sözleşmelerde 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralar Hakkında Kanun’da düzenlenen ana unsurlar yer almaktadır. Ancak taraflar bu matbu olarak yazılmış maddeler ek bir takım maddeler eklemek isteyebilirler.

Bunlar, evi içerisinde teslim edilecek eşyalar, demirbaşlar, kira bedeli, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, kira bedelinin her ay ödeneceği tarih, kira sözleşmesinin süresi  gibi  bir takım maddelerdir.

Ev sahibi evin durumunu kira sözleşmesinde belirtmelidir. Kira süresince evde bir takım değişiklikler veya hasarlar meydana gelmesi halinde sözleşmedeki bu beyan önem arz edebilir.

Evin boyalı şekilde kiralanması halinde tekrar bu şekilde teslim alınacağı da uygulamada    kira sözleşmesine sıkça eklenen maddeler arasında yer almaktadır.

Yorum yapın