Kira Alacağının Zamanaşımı Süresi

Kira bedelinin talep edilmesinin süresi genellikle taraflar arasında çekişmeye neden olmaktadır. Kira alacağı bilindiği üzere dönemsel edim kategorisinde olan bir alacak çeşididir. Bu tür alacakların ise tabi olduğu zaman aşımı borçlar kanunumuzda 5 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla kira alacağını talep edecek kişi eğer zaman aşımını kesen bir sebep yoksa yalnızca talep tarihinden itibaren 5 yıl geriye dönük olan kira bedellerini kiracıdan isteyebilecektir.

Aksine bir düzenlemenin kira sözleşmesine konulması mümkün değildir. Konulması halinde kiracı aleyhine sonuç doğurmayacaktır.

Kiranın ödenmesi talebinde bulunan hak sahibi kişi geriye dönük olarak 5 yıllık kira bedellerini ve faizlerini doğrudan ilamsız icra ile isteye bileceği gibi sulh hukuk mahkemesinde karar altına aldırdıktan sonrada icraya koyabilir.

5 yıldan eski olan alacakları açısındansa muaccel olmasından itibaren ödeme talebinde bulunulmuş olması veya borçlu kiracının faizini ödemiş veya kısmen bir ödemede bulunmuş olması şartıyla zaman aşımı kesilmiş olur.

Yorum yapın