Kıdem Tazminatı Hesaplama

Aşağıda yer alan kıdem tazminatı hesaplama uygulaması ile hak ettiğiniz kıdem tazminatı miktarını hesaplayabilirsiniz. 1 yıl kıdemini dolduran işçi kanunda yer alan şartlara uygun bir şekilde çalışmasını sona erdirmiş olması halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı en az 1 yıllık kıdeme sahip olan işçinin haklı nedenle fesih, emeklilik, maluliyet, askerlik veya kadınlar için evlilik gibi sebeplerden bir tanesi ile iş akdini sona erdirerek işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihte kıdem tazminatı muaccel hale gelir ve işveren tarafından işçiye ödenmesi gerekir.

İşçi kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işverene karşı tazminat davası açabilir. Kıdem tazminatı talebi iş mahkemesi veya iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. İşçi sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte kıdem tazminatını talep edebilir. Mahkeme işçinin haklı bir nedenle veya kanunda sayılan kıdem tazminatına hak kazandıran diğer hallerde işten ayrılmış olduğunu tespit etmesi halinde kıdem tazminatı talebini kabul eder.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle 1 yıllık kıdeme sahip olmanız gerekir. Bunun haricinde kanunda sayılan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanmanızı sağlayacak ve sözleşmeyi feshetmek bakımından haklı nedenle fesih şartının oluşması gerekir. Örneğin iş verenin hakaretine maruz kalmak bir haklı nedenle fesih sebebidir. Örneğin işçinin maaşının zamanında ödenmemesi bir haklı nedenle fesih sebebidir. Bu haklı nedenle fesih sebeplerinden biri mevcutsa ve bu sebebe dayanarak işçinin sözleşmesini fesh etmiş olması halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Haklı nedenle fesih haricinde işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması, askerlik görevi sebebiyle işten ayrılması, kadın işçinin evlilik sebebiyle evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işten ayrılması halinde de kıdem tazminatına hak kazanması mümkündür.

İşçinin ortada hiçbir sebep yokken tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmesi veya fesih sebebinin mahkeme tarafından haklı olmadığı kanaatine ulaşılırsa işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Bu durumda kıdem tazminatı davanızın reddedileceğini ve karşı tarafın varsa avukatlık vekalet ücreti ile yargılama masraflarını karşılamak zorunda kalacağınızı unutmayın. Kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları davası açmadan önce bu konuda uzman bir avukattan destek almanızda fayda bulunmaktadır.

Tazminat Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplama ve ihbar tazminatı hesaplama işlemlerini sitemizde yer alan hesap tablosunu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayfanın sonunda kıdem tazminatı hesaplama uygulaması yer almaktadır. Ayrıca ihbar tazminatı hesaplama sayfamızı ziyaret ederek hakettiğiniz ihbar tazminatı miktarını hesaplayabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Aşağıda yer alan formdaki işe başlama tarihi, işten ayrılma tarihi, brüt maaşınızı ve diğer bilgileri girerek ne kıdem tazminatı miktarınızı hesaplayabilir ve işverenden kıdem tazminatı talebinde bulunurken veya iş mahkemesinde kıdem tazminatı davası açarken bu miktarı esas alabilirsiniz.

Yorum yapın